Naast de bescherming van uitvindingen, modellen, tekeningen en domeinnamen zijn er ook de volgende intellectuele eigendomsrechten:

Lees meer...

Wat is een octrooi?

Een octrooi is een uitsluitend en tijdelijk recht van exploitatie dat door de wetgever verleend wordt voor een uitvinding.
Deze uitvinding is een technische vinding die betrekking kan hebben op zowel een inrichting, als een product, of nog op een werkwijze voor het uitvoeren of realiseren van technische zaken.

Lees meer...

Octrooien

De eigenaar van een geldig octrooi kan optreden wanneer het voorwerp van zijn octrooi is nagemaakt.
Bij namaak wordt geoordeeld op basis van datgene dat in de conclusies is beschreven. Hierbij zijn het vooral de gelijkenissen die belangrijk zijn.
Hiervoor is het nuttig dat een octrooi-ingenieur een studie uitvoert om na te gaan of er sprake is van namaak.

Lees meer...