Dit Belgisch octrooi heeft betrekking op een uitvinding die bedoeld is om het gebruik van een oven veiliger en gemakkelijker te maken. De oven is voorzien van  een deur of klep om toegang te krijgen tot de ovenruimte en die voorzien is van een draagelement voor te verwarmen artikelen, waarbij het draagelement bij het openen van de klep vanzelf in een positie gebracht wordt die het gemakkelijk maakt om een artikel van het draagelement te nemen. Dit omdat het draagelement zonder verdere actie vanuit de ovenruimte richting de gebruiker komt. Dit geeft de gebruiker van de oven meer comfort en vermindert het risico op overbelasting van de spieren en op brandwonden.

Lees meer...

Dit Belgisch octrooi heeft betrekking op een systeem en een werkwijze voor het verwerken van een aanmelding voor het gebruik van een parkeerplaats via een mobiel toestel. De toepassing is er op gericht de administratieve last te minimaliseren en mensen toe te laten hun parkeerplaats rechtmatig te gebruiken. Dit systeem heeft toegang tot een gegevensbestand met mogelijke parkeerplaatsen en locaties en is ingericht om, op basis van de locatie van het toestel en de gegevens uit het gegevensbestand, te bepalen op welke unieke parkeerplaats of unieke groep van parkeerplaatsen de aanmelding betrekking heeft. Dit komt het gebruiksgemak ten goede en men loopt minder risico op fouten.

Lees meer...

Dit Belgisch octrooi heeft betrekking op een veiligheidssysteem voor het verhogen van de veiligheid van het gebruiken van een bad. Voor bepaalde mensen met beperkte mobiliteit en kracht, zoals kinderen of bejaarden en gehandicapten, is het gevaarlijk om alleen in bad te gaan omdat er een aanzienlijk risico bestaat op verdrinking of brandwonden door te warm water. Het veiligheidssysteem is voorzien van een activeerbaar onderdeel en is voorzien van middelen om een waterafvoeropening van het bad te openen en/of om een alarmsignaal te genereren indien de tijd die verlopen is sinds de laatste keer dat het activeerbare onderdeel is geactiveerd, groter is dan een bepaalde grenswaarde die instelbaar is. Deze grenswaarde kan men ook koppelen aan een temperatuursensor. Het activeerbare onderdeel is in beide gevallen een drukknop of een draaiknop.

Lees meer...