Veel van onze klanten vertrouwen ons het aanvragen en het onderhouden van patenten, merken, modellen en andere rechten toe. U kan echter opteren, bij schaalvergroting bijvoorbeeld, (een gedeelte van) dit proces uit te besteden aan ons.

 

Bij het aanvragen en onderhouden van patenten komen er vele administratieve handelingen kijken. U moet op tijd de correcte stukken inleveren, aanvullende vragen beantwoorden en de nodige taksen betalen. Als u één van deze deadlines overschrijdt, lopen uw rechten een groot risico. In het ergste geval betekent het dat uw octrooi-, merk- of modelrecht komt te vervallen. Het is dus van belang dat u de administratie en data minutieus opvolgt.

Veel innoverende ondernemers zien deze administratieve werkzaamheden als hinderlijk. Begrijpelijk, want u zet uw R&D- medewerkers liever in voor het creëren van innovatieve producten en diensten eerder dan voor administratief werk. Daarom kunnen wij het beheer van uw bestaande patent-portefeuille overnemen en eventueel uitbreiden. Zo kan u op uw beide oren slapen als het gaat over uw portfoliomanagement en kunt u zich concentreren op de expertise binnen uw onderneming.

 

Voordelen van portfoliomanagement

  • Nooit meer deadlines of termijnen overschrijden of een procedure fout;
  • Betrouwbare backoffice die u informeert als er noemenswaardige mededelingen zijn;
  • Geen ongepast verlies van rechten;
  • Meer tijd om u te concentreren op uw expertise.

 

Wat kan Bureau Bockstael betekenen voor u?

Onze getrainde experten staan voor u klaar om de administratieve handelingen rond uw octrooi-, merk- en modelrechten over te nemen. Voor hen is het begeleiden van octrooi-, merk- en modelregistraties door het aanvraagproces en het beheren van Intellectuele Eigendomsrechten dagelijkse praktijk. Daarnaast staan de gemachtigden van ons bureau voor u klaar om u te begeleiden waar nodig.

 

Kostprijs patentportfoliomanagement

De mate van ondersteuning en de omvang van uw octrooi-, merk- en modelrechtenportefeuille zijn de twee belangrijkste factoren bij het bepalen van de kosten. Wij gaan graag in dialoog met u om te bepalen wat voor u efficiënt is. Op basis van dit vrijblijvende gesprek stellen wij een offerte op.

 

Indien u meer informatie wenst, bel 03/225.00.60 of contacteer ons, een eerste advies is steeds vrijblijvend.

Lees verder over intellectuele eigendom in Octrooibewaking.

 

Een mooie of gedurfde vormgeving vraagt inspanningen en investeringen op financieel vlak, in ontwikkeling en in creativiteit. Een modelregistratie beschermt de vormgeving en het 3D-uiterlijk van uw product voor een bepaalde tijd en een bepaalde regio. Onze modelgemachtigden begeleiden u graag in het registratieproces.

 

Wat is een model?

Via een model kan u het uiterlijk of de vormgeving van een voortbrengsel, artikel, product, concept,... of een deel ervan dat nieuw is en een eigen karakter heeft beschermen met Intellectuele Eigendom.

Onder het uiterlijk of de vormgeving wordt verstaan: de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van een voortbrengsel zelf of de versiering ervan. Zo kan men ook tekeningen beschermen als model.  Als een vormgeving naast een esthetisch ook een technisch effect heeft of een uitvinding is, moet ze beschermd worden als model én ook als octrooi.

 

Wat zijn de mogelijke wegen van modelbescherming?

Om enkel- of meervoudige modelbescherming te verkrijgen, is het mogelijk om een Benelux-, Europees of internationaal modeldepot in te dienen. Tevens kan ook via nationale officiële bureaus voor andere landen modelbescherming worden gevraagd.

 

Wat is het belang van een modelgemachtigde?

Een model gemachtigde vormt de schakel tussen de ontwerper en de officiële bureaus waar een model kan geregistreerd worden en zorgt ervoor dat uw model optimaal beschermd wordt. Hij volgt het verdere verloop op en verwittigt u tijdig van de te betalen hernieuwingstaks. Hij kan u tevens bijstaan bij eventuele betwisting en/of namaak van uw vorm of model.

 

Raadpleeg onze brochure Modellen of neem contact op met ons voor meer informatie.

 

Wat kan als model geregistreerd worden?
Wat wordt bedoeld met modelrechten en octrooirechten?
Wat is de levensduur van een model?
Hoe kan Bureau M.F.J. Bockstael u helpen bij een inbreuk?
Wat als mijn geregistreerd model gebruikt wordt door derden?

 

Lees verder over andere intellectuele eigendom in I-Depot.

 

5 extra jaren beschermingsduur

De maximale beschermingsduur van een octrooi is 20 jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen omdat de ontwikkelingsfase ervan dikwijls zo lang duurt, dat de resterende periode voor het terugverdienen van de ontwikkeling te kort is en het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen ontmoedigt.

Voor een geneesmiddel dat door een basisoctrooi beschermd wordt, is het daarom mogelijk een verlenging van de beschermingsduur met maximaal 5 extra jaren aan te vragen, waarvoor een aanvullend beschermingscertificaat of ABC verleend kan worden. Het ABC legt de verleende verlenging van de beschermingsduur vast.

 

6 maanden extra via pediatrische verlenging

Nadat de beschermingsduur van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen afgelopen is, kan de beschermingsduur nog met 6 maanden verlengd worden indien een pediatrische verlenging wordt aangevraagd.

Deze pediatrische verlenging beoogt het toegankelijk maken van het betreffende geneesmiddel voor kinderen door het stimuleren van verder onderzoek naar toepassing ervan bij kinderen.

 

Voorwaarden pediatrische verlenging

Een pediatrische verlenging van een ABC kan verleend worden na voorlegging van :

-  een voltooid goedgekeurd pediatrisch plan voor het geneesmiddel;

-  een afschrift van de vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van het geneesmiddel, goedgekeurd voor pediatrisch gebruik.

 

Lees verder over andere intellectuele eigendom in Merken of neem contact op met ons voor meer informatie.