5 extra jaren beschermingsduur

De maximale beschermingsduur van een octrooi is 20 jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen omdat de ontwikkelingsfase ervan dikwijls zo lang duurt, dat de resterende periode voor het terugverdienen van de ontwikkeling te kort is en het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen ontmoedigt.

Voor een geneesmiddel dat door een basisoctrooi beschermd wordt, is het daarom mogelijk een verlenging van de beschermingsduur met maximaal 5 extra jaren aan te vragen, waarvoor een aanvullend beschermingscertificaat of ABC verleend kan worden. Het ABC legt de verleende verlenging van de beschermingsduur vast.

 

6 maanden extra via pediatrische verlenging

Nadat de beschermingsduur van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen afgelopen is, kan de beschermingsduur nog met 6 maanden verlengd worden indien een pediatrische verlenging wordt aangevraagd.

Deze pediatrische verlenging beoogt het toegankelijk maken van het betreffende geneesmiddel voor kinderen door het stimuleren van verder onderzoek naar toepassing ervan bij kinderen.

 

Voorwaarden pediatrische verlenging

Een pediatrische verlenging van een ABC kan verleend worden na voorlegging van :

-  een voltooid goedgekeurd pediatrisch plan voor het geneesmiddel;

-  een afschrift van de vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van het geneesmiddel, goedgekeurd voor pediatrisch gebruik.

 

Lees verder over andere intellectuele eigendom in Merken of neem contact op met ons voor meer informatie.