Inzicht in de markt en de concurrenten - Waardevolle business intelligence ontwikkelen

 

Wie zijn onze concurrenten? Wat doen onze concurrenten op vlak van innovatie? Welke technologie kan ik snel in licentie gebruiken? Met wie kan ik samenwerken? Dit zijn slechts enkele vragen waarmee een octrooionderzoek en -bewaking u kan helpen.

 

U innoveert, de 'sky is the limit' en komt met nieuwigheden op de markt. U wilt vrijheid om te innoveren en te ondernemen? U alleen, ten minste dat hoopt u. Of zijn er toch ook andere innoverende ondernemers? En als die er al zijn, waar dan? Kunt u vrijuit een innovatietraject volgen of zijn er octrooien van anderen die een hindernis vormen?

Wij kunnen elke specifieke innovatie uitzoeken, maar als u of uw R&D- afdeling continu innoveert is het beter om uw innovaties continu te bewaken. Bij een octrooibewaking is het de bedoeling om systematisch een periodieke selectie van octrooidocumenten op te lijsten. De selectie stemmen wij af op uw behoeften. Zo monitoren wij bijvoorbeeld een technische sector, de concurrentie, specifieke uitvinders of een combinatie van zoektermen of criteria. Wij kunnen bovendien de voortgang van specifieke octrooiaanvragen en -zaken bewaken.

 

Octrooibewaking kan uw concurrentiekracht vergroten. Als u uw business koestert, moet u ook uw ideeën en innovaties koesteren en deze beschermen en bewaken.

Innovatieve bedrijven en ondernemers halen volgende voordelen uit octrooibewaking:

Kortom, octrooionderzoek en -bewaking leidt tot waardevolle business intelligence.

 

 

patentbewaking

 

OPENBARING

Productontwikkelaars en ontwerpers bedenken elke dag nieuwe producten en technieken. Deze innovaties willen zij natuurlijk ook zo goed als mogelijk beschermen door eventueel een octrooi of andere intellectuele eigendom. Helaas worden allerlei evidente en minder evidente uitvindingen niet altijd beschermd. Dat is een gemiste kans.

Veel van de medewerkers die technische ontwikkelingen bedenken, hebben geen idee hoe waardevol hun vondsten soms zijn. Alleen de ‘uitvinding’ is in hun ogen goed genoeg voor een octrooibescherming. Zij leggen de lat hoog en schatten de opportuniteiten verkeerd in. Gebruik daarom een octrooibewaking als middel om deze foutieve inschatting een halt toe te roepen en om zo betere innovatie te verwezenlijken.

 

IP-STRATEGIE

Een octrooibewaking is essentieel voor uw IP-strategie. Het geeft een duidelijk beeld van de innovatieve stappen die uw concurrenten ondernemen. Door hier tijdig op in te spelen, beperkt u hun vrijheid tot innovatie en houdt u de mogelijkheid om soortgelijke uitvindingen te beschermen. Bovendien kunt u op de hoogte blijven van nieuwe spelers op de markt indien u bijvoorbeeld een periodieke bewaking aanvraagt op basis van zoektermen, naam of thematisch met een bepaalde categorie.

 

INZICHT IN KANSEN

Een goede bewaking opgezet door een octrooi- en merkenbureau, zorgt ervoor dat medewerkers en management, een betere visie verkrijgen welke technieken en innovaties allemaal te octrooieren zijn. Een positief neveneffect van de octrooibewaking is dat de innovatie stijgt en het aantal aangevraagde patenten stevig kan toenemen. Door de inzage in andermans octrooistrategie of in de bestaande octrooien of aanvragen rond één term of thema, worden bedrijven zich bewust van de kansen die zij laten liggen.

 

VERSTERKT POSITIE IN DE MARKT

Doordat de kritische blik van uw bedrijf aangewakkerd wordt bij het verkrijgen van een periodieke octrooibewaking, zullen bedrijven meer octrooien aanvragen. Dit versterkt de octrooiportefeuille en bijgevolg de positie van uw bedrijf in de markt.

Een bewaking is een belangrijk onderdeel van uw octrooiportefeuille en versterkt deze. Een octrooibewaking zorgt voor overzicht tussen verschillende innovaties en een betere bescherming. Wij hebben vakkundige ervaring met het opstellen van bewakingen bv. op naam of zoekterm en helpen u dus graag op weg.

 

WAT DENKT DE CONCURRENT

Volgen van een octrooiportefeuille van een concurrent door een bewaking op naam bijvoorbeeld, geeft u een goed beeld van de research van de concurrent. Dat kan zeer inspirerend werken voor de eigen productontwikkeling. Het kan van belang zijn om deze uitvindingen, beschreven in het octrooi of de octrooiaanvragen, te delen met uw R&D- afdeling waar de technische vertaling en vernieuwing plaatsvindt en innovaties tot stand komen. Het kan er u ook van behoeden uw research een piste uit te sturen die reeds door concurrenten wordt bewandeld.

 

INGRIJPEN BIJ DE OCTROOIAANVRAAG

Met het instellen van een octrooibewaking uit een register dat aanvragen publiceert, kunt u op een eenvoudige manier automatisch de nieuwe publicaties van aanvragen volgen. Octrooiaanvragen worden na achttien maanden gepubliceerd. Voordat er sprake is van een gevalideerd octrooi, zijn er uitgelezen mogelijkheden om eventueel tijdig in te grijpen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een concurrent u het moeilijk zou kunnen maken met een octrooi waarvoor eigenlijk geen octrooi mocht verleend worden of om uw research, uw productie of uw commercialisatie bij te sturen daar waar nodig om geen inbreuk te plegen of afspraken te maken met een octrooihouder. Een octrooibewaking spaart hierdoor tijd, geld en zorgen.

 

INSPIRATIEBRON

Een bewaking kan ook een bron van inspiratie zijn voor het vinden van oplossingen voor problemen waar u mee te kampen krijgt.

 

Wat kan Bureau M.F.J. Bockstael voor u betekenen?

Een doeltreffende octrooibewaking genereert geen overvloedige informatie. U moet het immers zelf nog kunnen verwerken. Daarom gaan wij samen met u rond de tafel zitten om juiste criteria vast te leggen. Wij definiëren samen met u het doel van de octrooibewaking en bakenen belangrijke onderwerpen af. Samen bepalen wij uitvinders, bedrijven en/of octrooiklassen die u wilt bewaken en monitoren.

Als de lijst van verschillende criteria compleet is, starten wij de (periodieke) octrooibewaking. U ontvangt dan op regelmatige basis een rapportering via e-mail van uw octrooigemachtigde. Deze informatie mag u natuurlijk delen met de medewerkers van uw onderneming.

Een octrooibewaking en de prijs zijn op maat van elke individuele innoverende ondernemer.

 

Meer weten over mogelijkheden en voordelen over de schat aan kennis, het ontwikkelen van business intelligence of voor het op de voet volgen van de concurrent door een octrooibewaking? Neem gerust contact op met ons bureau of telefoneer 03/225.00.60 en wij overleggen graag de juiste tactiek om uw marktpositie te verbeteren door een patentbewaking.

 

Lees meer over intellectuele eigendom in andere rechten.