Een i-DEPOT is een dienst die door het BBIE (Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom) wordt aangeboden om aan "documenten" (teksten, tekeningen, data-files, foto's, aktes, uitgewerkt idee, concept, ...) een vaste datum te verlenen.

Het i-DEPOT is geen intellectueel eigendomsrecht, maar een hulpmiddel om het bestaan van een "document" op een bepaalde datum te kunnen bewijzen.

Het BBIE registreert de naam van de aanvrager en de datum waarop het i-DEPOT wordt ingediend. Zo krijgt men een bewijs van een officiële, betrouwbare instantie die de echtheid van het i-DEPOT 100%  garandeert. Het BBIE houdt de inhoud ervan geheim en behandelt deze inhoud vertrouwelijk.

Een i-DEPOT is een Benelux-variant van de in Frankrijk bestaande "enveloppe Soleau". Evenals de "enveloppe Soleau" bestaat er voor het i-DEPOT geen wettelijk kader.

Een algemene misvatting is dat een i-DEPOT dient om ideeën te beschermen. Ideeën zijn op zichzelf niet beschermbaar, maar volgens specifieke wetten kunnen wel uitgewerkte/ gerealiseerde zaken beschermd worden (octrooien, merken,...).

 

Beperkingen en gevaren van het i-DEPOT

Het i-DEPOT heeft geen wettelijke basis en creeërt geen intellectueel recht. Het kent een vaste datum toe aan een "document", maar dit is niet hetzelfde als de bescherming van een intellectueel recht zoals een octrooi of een merk.

 

Manieren van aanvragen

De papieren enveloppe

Het BBIE biedt een speciale enveloppe voor i-DEPOT aan, tegen vergoeding. De prijs omvat alle kosten, zoals de vergoeding voor het behandelen en bewaren van deze enveloppe.

De enveloppe bestaat uit twee delen waarin telkens een kopie van het "document" wordt gestopt. Het "document" waarvoor men een vaste datum wenst mag maximaal uit vier bladen op maximum A4-formaat bestaan.

Elektronische enveloppe

Het "document" wordt als databestand (via een online-toepassing) verzonden naar het BBIE. De toepassing laat toe de naam en het adres van de aanvrager toe te voegen, alsook een omschrijving en referenties.

 

Wanneer I-depot aanvragen

        - Niet geregistreerd gemeenschapsmodel of auteursrecht

        - In geval van geheimhouding

        - In het ontwikkelingstraject

        - Voor het onderhandelingstraject

 

Tot slot alternatieven

Het i-DEPOT geeft een vaste datum. Hetzelfde kan men ook bekomen door:

        - het laten opmaken door een notaris van een authentieke akte die het bestaan van het "document" bevestigt (onder notulen neerleggen);

        - het registreren van papieren documenten bij een registratiebureau van de Federale Overheidsdienst Financiën (BTW-administratie);

        - een aangetekend schrijven dat men gesloten laat.

 

Lees verder over andere intellectuele eigendom in Namaak, bel 03/225.00.60 of neem contact met ons op voor meer informatie omtrent het I-depot of andere rechten.