Octrooien

De eigenaar van een geldig octrooi kan optreden wanneer het voorwerp van zijn octrooi is nagemaakt.
Bij namaak wordt geoordeeld op basis van datgene dat in de conclusies is beschreven. Hierbij zijn het vooral de gelijkenissen die belangrijk zijn.
Hiervoor is het nuttig dat een octrooi-ingenieur een studie uitvoert om na te gaan of er sprake is van namaak.

Achteraf kan er bepaald worden welke mogelijke stappen ondernomen kunnen worden, zoals het verzenden van een aangetekend schrijven, het overgaan tot een beschrijvend beslag, dan wel een onmiddellijke dagvaarding.

 

Merken

De eigenaar van een geldig merk kan optreden wanneer er een identiek of een gelijkend merk voor dezelfde of aanverwante producten en diensten wordt gebruikt.
De wetgever schrijft voor dat het gebruik van een teken (woord, logo, identificatiemiddel, ...) in het economisch verkeer een inbreuk vormt op een geregistreerd merk in ondermeer de volgende gevallen (zie ook: art. 2.20 BVIE):

  • wanneer dat teken gelijk is aan een geregistreerd merk en bestemd is voor dezelfde producten of diensten,
  • wanneer dat teken zodanig gelijkend is en door het gebruik verwarring kan ontstaan met het geregistreerd merk (inhoudende het gevaar van associatie),
  • wanneer dat teken lijkt op een bekend merk en gebruikt wordt voor niet soortgelijke producten of diensten, voor zover er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk,
  • gebruik van een teken dat aanhaakt aan een geregistreerd merk.

 

Voorbeelden:

  • identiek merk op een namaakproduct,
  • gebruik op internet als zoekterm of adwords,
  • vermelding van merk van derde in publiciteit.

 

Neem contact met ons op het nummer 03/225.00.60 indien u meer informatie wenst.

Lees meer over intellectuele eigendom in Patentportfoliomanagement.