Octrooien

De eigenaar van een geldig octrooi kan optreden wanneer het voorwerp van zijn octrooi is nagemaakt.
Bij namaak wordt geoordeeld op basis van datgene dat in de conclusies is beschreven. Hierbij zijn het vooral de gelijkenissen die belangrijk zijn.
Hiervoor is het nuttig dat een octrooi-ingenieur een studie uitvoert om na te gaan of er sprake is van namaak.

Achteraf kan er bepaald worden welke mogelijke stappen ondernomen kunnen worden, zoals het verzenden van een aangetekend schrijven, het overgaan tot een beschrijvend beslag, dan wel een onmiddellijke dagvaarding.

 

Merken

De eigenaar van een geldig merk kan optreden wanneer er een identiek of een gelijkend merk voor dezelfde of aanverwante producten en diensten wordt gebruikt.
De wetgever schrijft voor dat het gebruik van een teken (woord, logo, identificatiemiddel, ...) in het economisch verkeer een inbreuk vormt op een geregistreerd merk in ondermeer de volgende gevallen (zie ook: art. 2.20 BVIE):

  • wanneer dat teken gelijk is aan een geregistreerd merk en bestemd is voor dezelfde producten of diensten,
  • wanneer dat teken zodanig gelijkend is en door het gebruik verwarring kan ontstaan met het geregistreerd merk (inhoudende het gevaar van associatie),
  • wanneer dat teken lijkt op een bekend merk en gebruikt wordt voor niet soortgelijke producten of diensten, voor zover er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk,
  • gebruik van een teken dat aanhaakt aan een geregistreerd merk.

 

Voorbeelden:

  • identiek merk op een namaakproduct,
  • gebruik op internet als zoekterm of adwords,
  • vermelding van merk van derde in publiciteit.

 

Neem contact met ons op het nummer 03/225.00.60 indien u meer informatie wenst.

Lees meer over intellectuele eigendom in Patentportfoliomanagement.

 

Een i-DEPOT is een dienst die door het BBIE (Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom) wordt aangeboden om aan "documenten" (teksten, tekeningen, data-files, foto's, aktes, uitgewerkt idee, concept, ...) een vaste datum te verlenen.

 

Inzicht in de markt en de concurrenten - Waardevolle business intelligence ontwikkelen

 

Wie zijn onze concurrenten? Wat doen onze concurrenten op vlak van innovatie? Welke technologie kan ik snel in licentie gebruiken? Met wie kan ik samenwerken? Dit zijn slechts enkele vragen waarmee een octrooionderzoek en -bewaking u kan helpen.

 

U innoveert, de 'sky is the limit' en komt met nieuwigheden op de markt. U wilt vrijheid om te innoveren en te ondernemen? U alleen, ten minste dat hoopt u. Of zijn er toch ook andere innoverende ondernemers? En als die er al zijn, waar dan? Kunt u vrijuit een innovatietraject volgen of zijn er octrooien van anderen die een hindernis vormen?

Wij kunnen elke specifieke innovatie uitzoeken, maar als u of uw R&D- afdeling continu innoveert is het beter om uw innovaties continu te bewaken. Bij een octrooibewaking is het de bedoeling om systematisch een periodieke selectie van octrooidocumenten op te lijsten. De selectie stemmen wij af op uw behoeften. Zo monitoren wij bijvoorbeeld een technische sector, de concurrentie, specifieke uitvinders of een combinatie van zoektermen of criteria. Wij kunnen bovendien de voortgang van specifieke octrooiaanvragen en -zaken bewaken.

 

Octrooibewaking kan uw concurrentiekracht vergroten. Als u uw business koestert, moet u ook uw ideeën en innovaties koesteren en deze beschermen en bewaken.

Innovatieve bedrijven en ondernemers halen volgende voordelen uit octrooibewaking:

Kortom, octrooionderzoek en -bewaking leidt tot waardevolle business intelligence.

 

 

patentbewaking