Populaire FAQs

Voor het bekomen van een geldig intellectueel eigendomsrecht is vaak een vereiste dat het voorwerp van het aangevraagd recht nieuw is, met andere woorden nog niet publiek was voor de datum van indiening van de aanvraag.

Een eerste octrooiaanvraag of aanvraag voor registratie van een model of merk geeft aanleiding tot het ontstaan van een prioriteitsrecht om gedurende een vastgelegde prioriteitsperiode in andere landen nog geldige volgende aanvragen te kunnen indienen zonder dat de eerste aanvraag de geldigheid van de volgende aanvragen in het gedrang zou kunnen brengen wegens een gebrek aan nieuwheid.

Bij indiening van de volgende aanvragen binnen de voornoemde prioriteitsperiode dient dan de prioriteit ingeroepen te worden van de eerste aanvraag, wat als gevolg heeft dat de eerste aanvraag niet in aanmerking wordt genomen voor de beoordeling van de nieuwheid van de volgende aanvragen en in uitbreiding voor de beoordeling van de inventiviteit in het geval van octrooien of van het eigen karakter in het geval van modellen.

Prioriteitsperiodes te rekenen vanaf de datum van indiening van de eerste aanvraag:

-          Octrooien : 12 maanden;

-          Modellen   : 6 maanden;

-          Merken     : 6 maanden.

 

Indien u advies wenst, contacteer ons.