Populaire FAQs

Een octrooi moet de uitvinder(s) vermelden. Een uitvinder heeft steeds het recht vermeld te worden in een octrooi, patent en aanvraag. Hij kan zich ook verzetten om vermeld te worden. Zie ook rechten van de uitvinder.

Of contacteer ons voor meer informatie.