Populaire FAQs

Het octrooibureau heeft een goede beschrijving nodig van uw uitvinding, zodat de opsteller van uw aanvraag een goed begrip heeft over wat U wil octrooieren. Eventueel foto’s, figuren of tekeningen van uw uitvinding kunnen van pas komen.

Daarnaast is het zeker nuttig alle informatie door te spelen die betrekking heeft tot de stand van techniek, dit wil zeggen octrooien of andere documenten die dicht in de buurt komen van de uitvinding die U wil beschermen.

Ook zal U moeten specificeren in welk(e) land(en) U octrooibescherming beoogt. Verder hebben wij uiteraard ook de gegevens nodig van de aanvrager en de uitvinder. Contacteer ons voor meer informatie.