Populaire FAQs

Een eerste stap is nagaan wat er reeds op de markt is door winkels, internet en vakbladen te bekijken en doorzoeken.

Het is ook mogelijk om nationale en internationale octrooidatabanken te doorzoeken. Hierin worden octrooien en octrooiaanvragen na hun publicatie in verzameld en ter beschikking gesteld aan het publiek. Er dient rekening mee gehouden te worden dat octrooiaanvragen doorgaans gedurende 18 maanden na hun indiening geheim worden gehouden door de octrooi-instanties en dus gedurende deze periode niet te vinden zijn in de octrooidatabanken. Bovendien worden niet alle uitvindingen beschermd met een octrooi.

Er zijn ook gespecialiseerde firma's waaronder Bureau M.F.J. Bockstael die zeer gedetailleerde en uitgebreide opzoekingen kunnen uitvoeren in verschillende octrooidatabanken. Dergelijke opzoekingen zijn wel gelimiteerd, voornamelijk door de tijd en kostprijs. Bovendien kunnen dergelijke opzoekingen nooit garanderen dat alle relevante gevonden worden of met zekerheid kunnen garanderen dat er niets relevant te vinden is en hebben ze verder ook geen juridische waarde.

Bureau M.F.J. Bockstael kan U helpen om de resultaten van opzoekingen te analyseren om zo uw kansen te kunnen inschatten dat U een octrooi zou kunnen bekomen voor uw uitvinding.

Gezien de beperkingen van de opzoekingen, is het meestal aan te raden om een Belgische octrooiaanvraag in te dienen. Er wordt dan verplicht een onderzoek uitgevoerd door het Europees Octrooibureau, waarbij het Europees Octrooibureau opzoekingen zal verrichten in nationale en internationale octrooidatabanken naar relevante documenten. Aangezien het Europees Octrooibureau hiervoor professionele middelen en tools ter beschikking heeft, geeft dit betrouwbare informatie met betrekking tot de octrooieerbaarheid van de uitvinding. Bovendien zal het Belgisch octrooi toegekend worden, onafhankelijk van het resultaat van de opzoekingen.

Contacteer ons voor meer informatie.