Populaire FAQs

De verleningsprocedure van een octrooi of patent is van aanvraag tot de uiteindelijke verlening. Een octrooi kan worden verleend wanneer tijdig een aanvraag is ingediend. Dat is wanneer de uitvinding niet op één of andere wijze bekendgemaakt is.

Een voorbeeld van een octrooiverleningsprocedure waarbij wordt onderzocht of de uitvinding aan alle eisen van nieuwheid en inventiviteit voldoet is de Europese verleningsprocedure. Via deze procedure is het mogelijk een Belgisch of Nederlands octrooi te bekomen met een nieuwheidsonderzoek.

De stand van de techniek en een schriftelijke opinie worden in een nieuwheidsrapport vermeld. Nadien wordt door een schriftelijke procedure tussen de onderzoeker en de aanvrager of vertegenwoordiger het octrooi wel of niet toegekend.  Er bestaat evenwel de mogelijkheid om de onderzoeker te benaderen voor een mondeling onderhoud over de zaak.

Nadat de verlenende officiële instantie van mening is dat het octrooi of patent kan worden toegekend, volgt de octrooiverlening. De erkende tekst van de aanvraag wordt gepubliceerd en vervolgens kunnen derden gedurende een bepaalde tijd oppositie aantekenen.

Indien u advies wenst, contacteer ons.

Gerelateerde artikelen: Octrooien ; Wat bedoelt met met de stand van de techniek ; Kan de geldigheid van een octrooi worden aangevochten

Terug naar overzicht