Populaire FAQs

 

Het opstellen en indienen van een octrooiaanvraag en bekomen van een octrooi of patent door middel van een verleningsprocedure is een investering. Er komen verschillende kosten kijken bij een octrooi: naast het honorarium voor het opstellen van de octrooitekst en het opvolgen van het dossier door een gemachtigde, betreffen dit ook taksen voor de indiening van de octrooiaanvraag, de taks voor het nieuwheidsonderzoek en de examinatieprocedure, vertalingskosten, …

 

De kost van een octrooi of patent varieert al naargelang het land waar men het octrooi wenst te bekomen. De voornoemde taksen hangen immers af van het specifieke land waar de octrooiaanvraag wordt ingediend. Indien men zich beperkt tot één land, blijven de kosten laag.

Het honorarium bij Bureau M.F.J. Bockstael voor het opstellen van de octrooitekst kan ook variëren, afhankelijk van het domein en de complexiteit van de uitvinding. De prijs is hoofdzakelijk bepaald door het aantal uren dat een octrooigemachtigde nodig heeft om het dossier op te volgen. De benodigde tijd is in vele gevallen afhankelijk van de input van de innovator. Een goede voorbereiding van de uitvinding kan een besparing opleveren.

De kosten voor het opstellen en indienen van een octrooi bedragen gebruikelijk 3.600 à 4.400 Euro. De kosten voor het aanvragen en rapporteren van het verplichte nieuwheidsonderzoek bedragen 800 Euro.

 

Voor octrooionderzoek of voordelen bij de inkomsten van octrooien biedt de overheid onder andere KMO-portefeuille en innovatieaftrek aan. 

Er moet bovendien ook rekening gehouden worden met het feit dat na de verlening van het octrooi of patent, er instandhoudingstaksen betaald moeten worden. Ook deze taksen verschillen van land tot land. 

 

Contacteer Bureau M.F.J. Bockstael voor een degelijke prijsofferte van een octrooi of patent op maat.

Terug naar overzicht