Populaire FAQs

Tijdens een vrijblijvende afspraak met ons bekijken wij of uw uitvinding aan de wettelijke voorwaarden voor het bekomen van een octrooibescherming voldoet.

 

Als dit het geval is, dan raden wij in sommige gevallen aan om een bijkomend octrooionderzoek en haalbaarheidsstudie uit te voeren. Bij dit onderzoek wordt er gezocht naar relevante octrooidocumenten uit het vakgebied van de uitvinding en kunnen wij bestuderen of deze documenten informatie bevatten die bezwarend kan zijn voor de geldigheid van uw octrooi. Wij krijgen bovendien een beeld van wat reeds gekend is in uw vakgebied (de zogenaamde State of art).

 

Dit vooronderzoek kan bij Bureau M.F.J. Bockstael bovendien tot 40% gesubsidieerd worden via de KMO-portefeuille, waarvoor wij een erkend adviesverlener zijn.

 

Het vooronderzoek is niet verplicht maar een positieve beoordeling vergroot uw kansen op een geldig octrooi en dus een betere bescherming van uw innovatie.

 

Na het optionele vooronderzoek maken wij, op basis van de aangeleverde technische informatie en tekeningen, de octrooiaanvraag op. Na overleg en eventuele aanpassingen dienen wij de octrooiaanvraag in volgens de nationale, Europese of internationale procedure. De bescherming van uw uitvinding door een patent is geldig vanaf de dag dat de aanvraag ingediend wordt.

 

Uw octrooiaanvraag doorloopt dan een verleningsprocedure waarin officiële instanties onderzoeken of uw uitvinding voldoet aan de vereisten van octrooieerbaarheid. Wij volgen natuurlijk de procedure op de voet. Wanneer er bezwaren zijn, dienen wij na uw instructies, de nodige aanpassingen in.

 

Daarnaast zijn wij steeds beschikbaar voor octrooiadvies of inlichtingen over andere intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld over het afsluiten van een licentie op een patent of over de fiscale voordelen die aan octrooien verbonden zijn, zoals de ‘Innovatieaftrek bij octrooi-inkomsten’.

 

Contacteer ons indien u een vrijblijvende afspraak wenst of bel 03/225.00.60 voor een advies op maat.