Populaire FAQs

Datum Actie Opmerking
Begindatum
Indienen octrooiaanvraag, aanvraagformulier en betaling van taksen.
Voorafgaand aan de indiening wordt er bij voorkeur een onderzoek gedaan naar de Stand van de Techniek. Bureau M.F.J. Bockstael gebruikt hierbij verscheidene databanken om uw uitvinding nog beter te laten onderscheiden van wat reeds bekend is uit de stand der techniek.
Tussen de zes á negen maanden
Nieuwheidsrapport samen met de opinie van octrooieerbaarheid.
Het Europees Octrooibureau voert nieuwheidsonderzoek uit op basis van de conclusies in de octrooiaanvraag. Er wordt tevens een verslag en een beoordeling voor de octrooieerbaarheid van de uitvinding gemaakt.
Binnen twaalf maanden
Indien gewenst indiening van overeenstemmende aanvragen met inroeping van prioriteit van de vorige aanvraag (einde prioriteitstermijn).
De aanvrager kan binnen de 12 maanden na indieningsdatum van de vorige aanvraag, overeenstemmende aanvragen indienen in andere landen mits het prioriteitsrecht op te eisen. De indieningsdatum van de originele aanvraag wordt behouden (recht van voorrang).
 
Na ong. 18 maanden
Publicatie van de octrooiaanvraag.
De octrooiaanvraag wordt gepubliceerd en is ook via publieke databanken zoals Espacenet opvraagbaar. Mocht het nieuwheidsrapport nog niet voorradig zijn, dan wordt dit na de eerste publicatie kenbaar gemaakt.
Het onderzoek duurt gemiddeld tussen de twee en vijf jaren.
Opstart van het onderzoek van de aanvraag: voldoet de aanvraag aan de vereisten om te octrooieren?
Wanneer het onderzoek wordt gestart, zal de aangestelde onderzoeker de aanvraag bestuderen. Zijn vindingen worden in 'office actions' opgeschreven. Hierop kunnen antwoorden geformuleerd worden en indien nodig geacht de conclusies aangepast worden. Indien de uitvinding uiteindelijk niet nieuw en/of inventief is, wordt er geen geldig octrooi toegekend.
Variabele periode (kan soms lang duren).
Verlening van het octrooi.
Na goedkeuring van de aanvraag en de tekst worden de conclusies in het Frans en Duits vertaald en wordt er een octrooi verleend.
Tot 3 maand na verlening.
Nationale uitsplitsing.
Na verlening valt het Europees octrooi uiteen in te kiezen nationale octrooien van de lidstaten. Een vertaling plus een bijhorende taks kan worden gevraagd. De nationale landen heffen ook een jaartaks voor hun land voor het octrooi in stand te houden.

Bureau M.F.J. Bockstael kan dit per land opvolgen en ten gepaste tijde de jaartaksen betalen in de verschillende landen. Hiervoor wordt een bijkomende administratieve kost aangerekend.
Tot 9 maand na verlening
Mogelijke oppositie tegen het octrooi door derden.
Derden kunnen oppositie voeren tegen de octrooiverlening en een specifieke oppositieprocedure opstarten. Deze kan verscheidene jaren duren.
Vanaf 24 maanden en elk jaar nadien tot aan het verval
Europese jaartaks tot aan de verlening, daarna worden er nationale jaartaksen betaald.
Voor het derde jaar en volgende, te rekenen van de indieningsdatum, is een jaartaks verschuldigd voor het staande houden van de octrooi(aanvraag). Een eerste jaartaks dient dus betaald te worden na 24 maanden voor het derde jaar.

Bureau M.F.J.Bockstael kan deze termijnen opvolgen en tijdig betalen. Hiervoorrekent het bureau een bijkomende administratieve kost aan.
Na 20 jaar
Verval van het octrooi
Na 20 jaar (te rekenen vanaf de indiening) vervalt het octrooi en dus de bescherming.
Deze bescherming kan soms verlengd worden met behulp van een aanvullend beschermingscertificaat of een pediatrische extensie.