Inbreuken

"De man met een nieuw idee is een dwaas, tot het idee een succes blijkt te zijn."

– Mark Twain, schrijver

inbreuk en namaak van patenten en merk registratie

Inbreuken op beschermde producten, merken of technologische uitvindingen komen helaas nog geregeld voor. De namaakindustrie draait nog steeds op volle toeren. Zo worden nagemaakte producten dagelijks onderschept door douanediensten en handen de lokale markten in het zuiden van Spanje vol nagemaakte designer handtassen en zonnebrillen.

 

Er wordt op allerhande manieren misbruik gemaakt van intellectuele eigendommen voor commerciële doeleinden. Auteursrechtelijk beschermde foto’s en teksten worden schaamteloos gekopieerd. Gekende merknamen worden zonder toestemming gebruikt om de verkoop van een gelijkaardig, maar vaak inferieur, product te stimuleren. Als octrooi-, merk- of modelhouder is het niet alleen belangrijk om deze inbreuken te kunnen aanvechten, maar ook om er tijdig van op de hoogte te zijn. 

Advies bij inbreuk

Octrooien

In hoeverre er sprake is van een inbreuk op een octrooi, hangt af van wat er specifiek beschreven staat in de conclusies, het belangrijkste onderdeel van een octrooi. De onafhankelijke (hoofd)conclusie bevat alle essentiële kenmerken van de uitvinding. In de afhankelijke conclusies worden bijkomende, nuttige kenmerken van de uitvinding beschreven. Deze bieden bijkomende voordelen of technische effecten, maar zijn niet essentieel voor de uitvinding. 

Er is enkel sprake van namaak van een octrooi indien alle kenmerken uit de hoofdconclusie worden toegepast. Wordt er één of meer kenmerken niet toegepast, dan spreken we niet van namaak.

Merken

Wanneer een identiek of gelijkend merk voor dezelfde of aanverwante producten en/of diensten wordt gebruikt in het economisch verkeer, kan je hier als merkeigenaar tegen optreden. Ook wanneer het merk zodanig gelijkend is en hierdoor verwarring kan ontstaan met een geregistreerd merk, spreken we van een inbreuk.

Zelfs wanneer een gelijkend teken wordt gebruikt voor andere soorten producten of diensten, maar er wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk, telt dit als een inbreuk. 

Onze experts staan klaar om je te begeleiden waar nodig.

Back to top