Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) die octrooien, merken of modellen aanvragen, hebben meer kans tot het creëren van groei dan KMO’s die dat niet doen. Dat bevestigt nu ook een recentelijke gepubliceerde studie die door het Europees Octrooibureau (EPO) en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) werd uitgevoerd.

Het leeuwendeel, 99% om exact te zijn, van alle bedrijven in de Europese Unie (EU) wordt vertegenwoordigd door KMO-bedrijven, waarvan 57% bijdraagt tot het Europees bruto binnenlands product (BBP). Echter, een groot deel van de KMO’s gegeneerde waarde is afkomstig van een klein aantal snelgroeiende bedrijven (SGB’s*), die doorgaans heel innovatief uit de hoek komen.

 

verband IP groei onderneming

 

Een eerste stap om te weten of uw uitvinding of product reeds bestaat, is nagaan wat er op de markt is door winkels, internet en vakbladen te bekijken en te doorzoeken. Naast de marktvergelijking bestaan er ook octrooi databanken, databases of registers, gespecialiseerde Bureau's of experts en natuurlijk in laatste instantie is er de mogelijkheid om een Belgisch octrooi met een nieuwheidsonderzoek aan te vragen om na te gaan of de uitvinding nieuw is.

Er zijn vrij te consulteren octrooi databanken of databases, onder andere Espacenet, WIPO en Google patents. Deze registers geven u een goed beeld van hetgeen beschermd is door octrooien.

 

 patent search database