Hoewel China in de Globale Innovatie Index van 2016 (GII 2016) staat, wordt er aan het belang van innovatie nog steeds onvoldoende aandacht besteed in de ontwikkelingslanden. Innovatie is echter essentieel voor een levendige, competitieve economie en dient voortdurend ondersteund te worden door onder meer investeringen.

innovatie index

Door de crisis zijn echter de onderzoeks- en ontwikkelingsbudgetten bij vele ontwikkelde/hoge inkomsten economieën aangespannen of verminderd. Een slechte zaak, maar een opportuniteit voor andere opkomende economieën.

Onder de Globale Innovatie Index blinkt de economie van Japan, USA, Groot-Brittannië en Duitsland uit voor ‘innovatie kwaliteit’, door onder meer onderzoeken op universiteiten, het aantal wetenschappelijke publicaties en octrooiaanvragen.

China, de leider van de mid-inkomsten economieën, staat op de 17de plaats als het aankomt op ‘innovatie kwaliteit’, gevolgd door Indië.

 

Om te concurreren in een veranderende wereld, moeten economieën inzetten op het hervormen van hun onderwijs en onderzoekscapaciteiten. Meer en meer economieën zijn succesvolle innovators geworden en zien de voordelen in van internationale samenwerking en de verspreiding van kennis.

Om in het economische landschap van vandaag succes te hebben, moet men creatieve en toekomstgerichte strategieën ontwikkelen die de digitale wereld en verandering omarmen.

 

Ten slotte is Europa met 15 nationale economieën het best vertegenwoordigd in de GII 2016; Zwitserland, Zweden, Groot-Brittannië, Finland, Ierland, Denemarken, Nederland en Duitsland vormen onder meer de top 10.

Ook doet Europa het goed inzake milieuprestaties, ICT-toegankelijkheid en levensverwachting. Maar er is nog ruimte voor verbetering in onderzoek en ontwikkeling, gefinancierd door de nationale alsook de internationale bedrijfswereld en het aantal octrooiaanvragen.

 

Contacteer ons en verneem hoe wij u kunnen helpen met octrooiaanvragen of andere intellectuele eigendom.

Bron: WIPO