Vanaf 1 december kunnen houders van een creatie ervoor kiezen om hun i-DEPOT openbaar te maken. Het openbaar maken kan een voordeel bieden in de zin van het vinden van partners voor het uitwerken van bijvoorbeeld een innovatief product, een concept of software. De openbaar gemaakte i-DEPOTS zullen verzameld worden in de database I-D Space en kunnen gezocht worden op basis van nummer, naam van indiener en op toepassingsgebied.

logo beschermen

Het is zeer belangrijk om weten dat het openbaar maken van uw i-DEPOT een eigen keuze is die geheel of gedeeltelijk kan gebeuren. Bij het gedeeltelijk openbaar maken, worden slechts één of enkele bijgevoegde bestanden openbaar gemaakt. Bij het geheel openbaar maken worden alle bijgevoegde bestanden beschikbaar. Het openbaar maken van een i-DEPOT kost 20 euro.

Uw uitvinding loopt mogelijk gevaar!

Wanneer u kiest voor het openbaar maken van uw i-DEPOT, kan het de nieuwigheid ervan schaden en is er bijna geen mogelijkheid meer voor bescherming door een octrooi of geregistreerd model. Het is daarom van groot belang uw i-DEPOT te beschermen en vervolgens samen met de octrooigemachtigde te bekijken of het openbaar maken ervan voordeel voor u oplevert of net niet.

Wanneer een publicatie inbreuk maakt op uw rechten of een strafbaar feit bovenhaalt, is er de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen de openbaarmaking van bepaalde gegevens van een i-DEPOT op het platform I-D Space.

Het is steeds aangewezen een octrooigemachtigde in te schakelen om zo samen te bekijken welke bescherming uw creatie nodig heeft. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak of kijk alvast op onze website.