Sinds kort is de wet “aftrek voor innovatie-inkomsten” verschenen in het Belgisch Staatsblad.

De fiscale gunstmaatregelen vervangen de aftrek van octrooi-inkomsten en zijn volgens de OESO-richtlijnen opgesteld. De Innovatieaftrek laat bedrijven met onderzoek en ontwikkeling (O&O) toe om 85% van de netto inkomsten uit intellectuele rechten vrij te stellen van belasting. De hedendaagse innovatieaftrek gaat retroactief van start voor inkomsten vanaf 1 juli 2016.

Bureau M.F.J. Bockstael volgt het verloop van de wet voor Innovatieaftrek op de voet. Samen met experts inzake subsidies en andere begeleiden wij cliënten in deze materie. Wij zorgen zo voor een ultieme bescherming van innovaties. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken betreffende de innovatieaftrek zoals in de wet beschreven.

De regeling is er zowel voor grote firma’s als voor KMO’s. Naast de inkomsten uit octrooien en aanvullende beschermingscertificaten komen ook inkomsten uit kwekersrechten, weesgeneesmiddelen, data- of markt- exclusiviteiten en auteursrechtelijk beschermde software in aanmerking. De aftrek wordt bovendien niet langer beperkt tot ontvangen vergoedingen en royalties, maar is er ook voor procesoctrooien, schadevergoedingen en meerwaarden gerealiseerd uit de verkoop van intellectuele rechten.

De innovatieaftrek wordt verhoogd naar 85% en berekend op de netto inkomsten die slechts in aanmerking komen in verhouding met de eigen O&O-uitgaven in het geheel van alle O&O-uitgaven die betrekking hebben op deze intellectuele eigendomsrechten. De niet-gebruikte bedragen zijn overdraagbaar naar volgende belastbare periodes.

De aftrek wordt uitgedrukt in de verhouding van de eigen O&O-uitgaven (de teller) tot de algehele O&O-uitgaven ( de noemer) die betrekking hebben op de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten (Nexus-breuk). We kunnen de aftrek voorstellen aan de hand van volgende  formule:

AFTREK = 85 % x NETTO INKOMSTEN intellectuele eigendom x NEXUS-BREUK

De innovatieaftrek kan ook worden toegepast wanneer het intellectueel recht nog in aanvraag is. Deze aftrek is dan voorwaardelijk en tijdelijk toegestaan via de belastingvrije overschotten.

De regeling geldt voor het intellectuele recht dat voortspruit uit eigen onderzoek of inspanningen verricht door andere ondernemingen. De ondernemingen krijgen de mogelijkheid om O&O- kosten van de voorbije jaren te verdelen en in mindering te brengen met de innovatie-inkomsten. De belastingplichtige moet wel volle of mede- eigenaar, vruchtgebruiker, licentie- of IP-rechtenhouder zijn.

De belastingplichtige dient, om van de innovatieaftrek gebruik te maken, een specifiek document bij de aangifte te voegen, een projectdossier bij te houden en een aangepaste boekhouding te hebben. De onderneming zal bewijsstukken moeten kunnen voorleggen over de werkelijke waarde van verworven Intellectuele eigendomsrechten, het bedrag van de innovatie-inkomsten en de uitgaven die in aanmerking komen.

De tussenkomst in innovatie biedt interessante fiscale voordelen door het grote toepassingsgebied en zal ongetwijfeld een goede ondersteuning betekenen voor Onderzoek en Ontwikkeling in België.

U kan ons steeds contacteren om eventueel samen met uw boekhouder te analyseren wat er voor u mogelijk is betreffende alle IP-bescherming en innovatieaftrek.