KMO-portefeuille Bureau Bockstael

 

Bureau M.F.J. Bockstael is erkend adviesverlener voor KMO -portefeuille.

 

 

Voor welke adviezen aangaande intellectuele eigendom, octrooien of patenten, merken en modellen kan u KMO-portefeuille inschakelen?

Hieronder geven wij enkele vaak gestelde vragen waarvoor KMO- portefeuille in aanmerking kan komen:

 

 

VAAKGESTELDE VRAGEN

 

Onderwerp

Is onze innovatie octrooieerbaar?

 

Octrooieerbaarheid -

Patentability

Wat bestaat er of wat werd reeds eerder ontwikkeld?

 

Opzoekingen - Stand der Techniek - Prior art search

Dienen wij rekening te houden met (nationale of internationale) octrooien van derden? Hoe voorkomen wij zelf inbreuk te maken op octrooien?

 

Werkingsvrijheid -

“Freedom to operate”

 

Hoe kan het ontwerp van een product aangepast worden om octrooirechten van derden te ontwijken?

Design around

Wij zoeken inspiratie voor een technische tegenstelling.

 

Verkennende opzoekingen in hetzelfde technisch gebied.

TRIZ; patents for inspiration

Op welke technische gebieden innoveren onze concurrenten?

 

Bewaking; opzoekingen

Welke nieuwe markten bieden potentieel voor onze technische expertise?

 

Markt/technologie verkenning

Welke innovatietrends kunnen worden vastgesteld in een bepaald technisch gebied?

Trendanalyse

Welke innovatieplan en bijhorend investeringsbeleid past bij onze onderneming?

 

Waarmee dienen wij rekening te houden in het kader van een overname of een samenwerking, joint -venture, overname,…

 

 

 

Uitgesloten: Advies over gewone bedrijfsuitgaven; Wettelijk verplichte adviezen; Adviezen voor een rechtelijke uitspraak.

 

Wie komt in aanmerking?

KMO-portefeuille voorziet in subsidies voor kleine en middelgrote ondernemingen en beoefenaars van vrije beroepen gevestigd in Vlaanderen.

 

Omvang steun aan KMO ‘s?

Er wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen mogen een subsidie verwachten tot € 7.500,00 per jaar, waarbij het steunpercentage 30% bedraagt. Middelgrote ondernemingen kunnen ook een subsidie krijgen tot € 7.500,00 op jaarbasis met een steunpercentage van 20%**.

 

Aanvraagprocedure KMO-portefeuille

Bureau M.F.J. BOCKSTAEL is erkend adviesverlener: gebruik het nummer DV. A224874 bij de indiening van uw aanvraag voor KMO-portefeuille (geregistreerd van 02/10/2018 tot 03/10/2023). Opgelet: Voorafgaand aan het eerste gebruik van KMO-portefeuille, dient u uw onderneming te registreren op de website.

De verschillende te doorlopen stappen zijn:

 

1

Bespreking

U voert de bespreking met Bureau M.F.J. BOCKSTAEL en onmiddellijk daarna ontvangt u de schriftelijke offerte (omschrijving van het doel van het advies en wat u mag verwachten).

 

2

Overeenkomst

U aanvaardt deze offerte. De overeengekomen prijs is bv. € 1.000 exclusief btw (€ 1.210 inclusief btw). Wij bezorgen u hiervoor een factuur.

3

Subsidie online

Via de website www.KMO-portefeuille.be dient u een subsidieaanvraag in voor een tussenkomst van 30 % **. Hierbij maakt u gebruik van het erkenningnummer voor advies DV. A224874.

4

Betaling btw

Het BTW bedrag betaalt u rechtstreeks aan Bureau M.F.J. Bockstael (bv. € 210).

5

Uw betaling 70%

U stort 70%** van het afgesproken bedrag (bv. € 700 ) op de rekening van Sodexho. Deze som wordt in uw elektronische portefeuille geplaatst.

6

De Vlaamse overheid betaalt 30%

De Vlaamse overheid stort 30% (bv. € 300) in uw elektronische portefeuille. Uw elektronische portefeuille bevat dan 100 % (bv. € 1.000) van de overeengekomen prijs. 

7

Overmaken 100% van bedrag

De betaling aan Bureau M.F.J. Bockstael van de overeengekomen som kan worden voltrokken.

**Indien uw onderneming een middelgrote onderneming is, is de tussenkomst 20%.

 

Voor meer octrooi- of merkinformatie contacteer ons of bel 03/225.00.60.

Voor specifieke informatie ivm. KMO-portefeuille, bezoekt u best de website van VLAIO bezoeken.