Een interessante link over de registratie van een idee door middel van een I-depot.

 

Kanttekening hierbij is dat een I-depot niet dezelfde bescherming en rechten geeft als een octrooi of patent. Het I-depot is er voor een datum te creëren van een welbepaald idee.

 

Lees ook verder: i-Depot - Bureau M.F.J. Bockstael