De Europese Unie heeft éénzijdig een ontwerpovereenkomst opgesteld om de Brexit tot een goed eind te brengen. Van groot belang voor leden van de intellectuele eigendomsgemeenschap is dat de ontwerpovereenkomst een afzonderlijke hoofdstuk heeft inzake intellectuele eigendom. Kort samengevat wordt daarin bepaald dat houders van een Europees gemeenschapsmerk, een ingeschreven gemeenschapsmodel of een communautair kwekersrecht dat is geregistreerd of toegekend vóór het einde van de overgangsperiode, zonder enig nieuw onderzoek, houders worden van een vergelijkbaar geregistreerd en afdwingbaar intellectuele eigendomsrecht in het Verenigd Koninkrijk.

 preview

De overheidssteun en subsidies voor ondernemingen en innovatie zijn de voorbije maanden drastisch vereenvoudigd. Dit is positief nieuws voor de ondernemer.

innovatie subsidie steun vlaanderen