Een woord, een beweging, een filmpje of multimedia kan nu als een Europees merk gedeponeerd worden.

Multimediamerken, bewegingsmerken,… sinds kort kan dit alles als Europees merk of Uniemerk gedeponeerd worden. Het EUIPO (Europees intellectuele eigendoms bureau) is al sinds zijn ontstaan een voorloper inzake merken. De nieuwe definitie van een merk is in voege vanaf 1 oktober 2017. Wat betekenen deze nieuwe regels?

Centraal in de fiscale gunstmaatregelen (wet van 9/02/2017) voor octrooien staat dat de overheid een aantrekkelijk klimaat wil creëren voor onderzoek en ontwikkeling (de Innovatie Aftrek). Deze wetgeving rond de Innovatie Aftrek vloeit voort uit de OESO Beps-regeling van 2015 (Modified Nexus approach).

Daarnaast is de regeling inzake octrooiaftrek van 2007 afgeschaft ten voordele van de Innovatie Aftrek.

Voor octrooien aangevraagd voor 1 juli 2016 is er in de wet een overgangsperiode voorzien tot 1 juli 2021.

 

BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL biedt drie oplossingen aan klanten voor het fileleed te vermijden in en rond Antwerpen!

 

OPLOSSING 1 OPLOSSING 2 OPLOSSING 3

Wij zijn bereikbaar tijdens de middag! Tussen 10:00 u en 15:00 u verloopt het verkeer in het algemeen vlot.

U kan bovendien uw wagen in onze parking plaatsen op de hoek van de Arenbergstraat en de Leopoldstraat.route patentbureau

Bezoek onze satellietkantoren! Wij hebben sinds kort verschillende kantoren over gans Vlaanderen waar wij u van dienst kunnnen zijn, o.a. Gent, Hasselt, Kortrijk en Brussel.

 

 

kantoor patenten

Skype met ons! Meldt u aan op skype en vul pv.bockstael in om connectie te maken met ons.

 

 

 

 

 

 Contacteer ons voor verdere informatie op het nummer 03/225.00.60.