Inzicht in de markt en de concurrenten - Waardevolle business intelligence ontwikkelen

 

Innovatieve bedrijven en ondernemers hebben vele voordelen met octrooibewaking, zoals:

Kortom octrooionderzoek en -bewaking leidt tot waardevolle business intelligence.

Wie zijn onze concurrenten? Wat doen onze concurrenten op gebied van innovatie? Welke technologie kan ik snel in licentie gebruiken? Met wie kan ik samen werken? Zijn slechts enkele vragen waarmee een octrooionderzoek en -bewaking u kan helpen.

Octrooibewaking kan uw concurrentiekracht vergroten. Als u uw business koestert, moet u ook uw ideeën en innovaties koesteren en deze beschermen en bewaken.

 

patentbewaking

patenten, octrooien, merken, modellen, brexit

 

Wij geven hieronder een voorlopige stand van zaken en de impact rond Europese octrooien, Europese merken en Gemeenschapsmodellen voor o.a. Belgische ondernemers en de BREXIT.

 

Om innovatieve bedrijven tijd te geven om zich voor te bereiden op het VK als derde land te aanvaarden, spreken de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) ook een overgangsperiode af die onderdeel is van een terugtrekkingsakkoord (zie het ontwerp van terugtrekkingsakkoord).

De overgangsperiode zou tot 31 december 2020 duren. Nu heeft men in principe afgesproken dat gedurende deze periode het VK gezien wordt alsof het (nog) een onderdeel is van de EU. Daarover kan er echter een definitieve zekerheid komen indien het terugtrekkingsakkoord is goedgekeurd.

De rechten die men verkregen heeft bij een nationale indiening in het VK, blijven onaangeroerd alsook de auteursrechten (Changes to copyright law in the event of no deal).

 

beste wensen patentbureau