Een eerste stap om te weten of uw uitvinding of product reeds bestaat, is nagaan wat er op de markt is door winkels, internet en vakbladen te bekijken en te doorzoeken. Naast de marktvergelijking bestaan er ook octrooi databanken, databases of registers, gespecialiseerde Bureau's of experts en natuurlijk in laatste instantie is er de mogelijkheid om een Belgisch octrooi met een nieuwheidsonderzoek aan te vragen om na te gaan of de uitvinding nieuw is.

Er zijn vrij te consulteren octrooi databanken of databases, onder andere Espacenet, WIPO en Google patents. Deze registers geven u een goed beeld van hetgeen beschermd is door octrooien.

 

 patent search database

 

Wij nemen deel aan Study360 georganiseerd door Gate15 en stellen onze vergaderruimtes open voor studenten tijdens de blokperiode. Wij dragen intellectuele eigendom en innovatie hoog in het vaandel en willen deze boodschap naar ondernemende studenten overbrengen.

 innovatie intellectuele eigendom

©GATE15/LucRoymans