Populaire FAQs

Datum Actie Opmerking
Begindatum
Indiening van octrooiaanvraag, het aanvraagdocument en betaling van de officiële taksen. Een aanvraag omvat een beschrijving en één of meerdere conclusies en uittreksel.
Voorafgaand aan de indiening wordt bij voorkeur een vooronderzoek uitgevoerd naar de Stand der Techniek. Bureau M.F.J. Bockstael kan verscheidene databanken raadplegen om de verschenen publicaties na te gaan om uw uitvinding nog beter te beschermen.
Tussen de zes á negen maanden
Het verkrijgen van een nieuwheidsonderzoek en voorlopige opinie omtrent de octrooieerbaarheid. In het onderzoek zijn de dichtste documenten uit de Stand der Techniek opgelijst met een beoordeling: X documenten zijn nieuwheidsschadelijk, Y documenten schadelijk voor inventiviteit.
Het Europees Octrooibureau voert in opdracht van de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom een nieuwheidsonderzoek uit op basis van de conclusies in de aanvraag. Er wordt tevens een rapport en een beoordeling aangaande de octrooieerbaarheid van de uitvinding opgemaakt.
binnen de 12 maanden
Overeenkomstige octrooiaanvragen kunnen desgewenst in andere landen met inroeping van een prioriteit ingediend worden voor het einde van de termijn van 12 maanden (einde prioriteitsjaar).
Voor één uitvinding kan men binnen de 12 maanden na de eerste indiening overeenkomstige aanvragen indienen in andere landen. De indieningsdatum van de eerste aanvraag wordt gebruikt voor de buitenlandse aanvragen indien er gebruik gemaakt wordt van prioriteitsrecht (recht van voorrang). De tekst van de overige aanvragen kan aangevuld worden.

Binnen de negen á twaalf maanden

(Tot 4 maand na ontvangst nieuwheids-onderzoek)

Eventueel bijsturen van de octrooiconclusies (die zorgen voor de beschermingsomvang), de beschrijving en de samenvatting.
Na kennisgeving van het verslag van het nieuwheidsonderzoek en de opinie, heeft de aanvrager de gelegenheid om informele commentaren in te dienen en/of de conclusies bij te sturen. De beschrijving en de samenvatting worden in overeenstemming gebracht. Een aanpassing is wenselijk indien er nieuwheidsschadelijke Stand van de Techniek werd verduidelijkt.
Na ong. 18 maanden
Verlening, inschrijving en publicatie van de octrooiregistratie
Vanaf de verlening heeft de octrooihouder het recht iedere derde te verbieden inbreukmakende activiteiten te stellen.
In België wordt de aanvraag automatisch gepubliceerd na 18 maanden. De verlening volgt zo snel mogelijk na de publicatie. Indien wenselijk wordt geacht kan een versnelde verlening worden aangevraagd.
Vanaf 24 maanden en elk jaar nadien
Betaling officiële jaartaksen
Het onderhouden van een Belgisch octrooi betekent een jaarlijkse taxatie. Deze jaartaksen worden vooraf betaald voor het jaar nadien. Voor een Belgisch octrooi wordt de eerste jaartaks betaald 2 jaar na de indiening. Het octrooi vervalt bij het niet betalen van de jaartaks.

Bureau M.F.J. Bockstael kan deze taks opvolgen en te gepasten tijde betalen. Hiervoor zal een bijkomende administratieve kost worden verrekend.
Na 20 jaar Verval van het octrooi
Vanaf de indiening kan het Belgisch octrooi 20 jaar geldig zijn mits betaling van de jaartaksen.
In sommige gevallen kan de geldigheid verlengd worden met behulp van een aanvullend beschermingscertificaat of pediatrische extensie.