Subsidies & Tarieven

Financiële aspect intellectuele eigendom

Naast het doorlopen van de aanvraagprocedure, wil je natuurlijk ook weten wat de totale kostprijs is, wat de tarieven zijn en welke subsidies je kunnen helpen.

Ondernemingen die investeren in intellectuele eigendom kunnen in aanmerking komen voor een aantal steunmaatregelen voorzien door de Overheid. Hier kan je mogelijk beroep op doen en bijgevolg de kosten drukken. Zo creëer je meer vrijheid in je keuzes tijdens de aanvraagprocedure.

wegwijs in patenten

Steunmaatregelen intellectuele eigendom

Bureau M.F.J. Bockstael is erkend als dienstverlener voor de KMO-portefeuille.

Adviezen rond intellectuele eigendom zoals een octrooieerbaarheidsonderzoek of advies omtrent merkstrategie vallen hier onder. Het gaat hier enkel over het advies waarvoor een subsidie kan aangevraagd worden. Opmaken en de indiening zelf van een merk, model of octrooi komen niet in aanmerking. Kleine ondernemingen krijgen 30% subsidie en middelgrote ondernemingen krijgen 20% met een maximum van €7.500 op jaarbasis.

Bureau M.F.J. Bockstael is een erkend adviesverlener. Je kan het nummer DV.A224874 gebruiken bij de indiening van de aanvraag voor gebruik van je KMO-portefeuille.

Innovatieaftrek

Sedert 1 juli 2016 kunnen netto-inkomsten die voortvloeien uit bepaalde intellectuele eigendomsrechten voor 85% vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting. Met als doel een aantrekkelijk klimaat te bekomen voor onderzoek en ontwikkeling, werd deze fiscale maatregel in het leven geroepen ter vervanging van de belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten (octrooi-aftrek).

Er geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2021 voor octrooien met een indieningsdatum vóór 1 juli 2016.

De vrijstelling kan worden toegepast voor inkomsten uit een octrooi, uit auteursrechtelijk beschermde software, kwekersrecht of weesgeneesmiddelen. Wat hier nieuw is en daarmee verschilt van de octrooi-aftrek, is dat de Innovatieaftrek al mogelijk is wanneer de aanvraag van het intellectueel recht of octrooi nog hangende is.

Voor meer informatie kan je terecht bij het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

Wanneer een onderneming bij de oprichting of uitbreiding een investering uitvoert, kan een investeringsaftrek worden verkregen. Deze aftrek zorgt ervoor dat je een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen mag aftrekken van de belastbare winst. Dit fiscaal voordeel is voorlopig nog geldig voor investeringen gemaakt tot eind 2022. Het kan ook toegepast worden op de verwerving van octrooien.

Voor meer informatie kan je terecht bij het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen

Wie een merk of model wil registeren in 2022, kan als KMO tot 50% van de basiskosten van de aanvraag terugkrijgen met de intellectuele eigendoms- of IE-voucher. Je mag als bedrijf dit jaar in één aanvraag voor één of meerdere merk- en/of modelregistraties een terugbetaling aanvragen. Voor de aanvraag van een Benelux-merk bedraagt de terugbetaling 122 Euro en voor een Benelux-model is dat 75 Euro. De aanvraag dien je zelf te doen en er wordt maximum 1.500 Euro terugbetaald.

Let er wel op dat wanneer de registratie van je merk of model reeds is gebeurd, je niet meer in aanmerking komt voor de uitkering van de IE-voucher.

Voor meer informatie kan je terecht bij het BOIP.

Bij de indiening van een beschermingsaanvraag voor intellectuele eigendom is het van heel groot belang dat het op geen enkele manier openbaar wordt gemaakt. Om een bewijs van datum te kunnen leveren in gevallen van twijfel, kan je een i-DEPOT indienen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).

Deze dienst wordt aangeboden om aan documenten, tekeningen, teksten, databestanden, foto’s of een uitgewerkt idee, een vaste datum toe te kennen. Opgelet: dit geeft jouw idee geen intellectueel eigendomsrecht. Een i-DEPOT fungeert eerder als digitale kluis om het bestaan van een document op een bepaalde datum te kunnen bewijzen. Vanzelfsprekend houdt het BBIE de inhoud geheim en behandelt het een i-DEPOT vertrouwelijk. 

Voor meer informatie kan je terecht bij het BBIE.

Tarieven intellectuele eigendom

De vernoemde tarieven zijn louter indicatief. Voor een specifiekere kostenraming neem je best even contact met ons op.

Octrooien

De kostprijs voor het opstellen en indienen van een Belgische octrooiaanvraag bedraagt gebruikelijk 5.700 Euro. Voor het aanvragen en rapporteren van het verplichte nieuwheidsonderzoek bedragen de kosten 800 Euro. De prijs is grotendeels afhankelijk van het aantal uren die nodig zijn om het dossier kwalitatief uit te werken.

Merken

Voor een indiening van een Beneluxmerk in één klasse betaal je 640 Euro plus de publicatiekosten. Een Europees merk in één klasse kost 1.450 Euro. Er is een beperkte meerkost voor elke bijkomende klasse. Een merkregistratie geldt voor 10 jaar en is steeds verlengbaar.

Modellen

Wanneer je de vormgeving van een gebruiksvoorwerp wenst te beschermen, kan dat via een modelregistratie. De kostprijs voor een registratie in de Benelux bedraagt 650 Euro en in de Europese Unie 1.280 Euro. Het Europees Gemeenschapsmodel heeft in elke lidstaat dezelfde rechtsgevolgen.

Ingeschreven modellen worden gedurende 5 jaar beschermd. Die termijn is vier maal hernieuwbaar.

 

Op zoek naar geschikte subsidie of fiscale optimalisatie van jouw innovatie?

Back to top