Namaak bestrijding

"De man met een nieuw idee is een dwaas, tot het idee een succes blijkt te zijn."

– Mark Twain, schrijver

inbreuk namaak patent

Wat is namaak van intellectuele eigendom?

Namaak van intellectuele eigendom, patenten, beschermde producten, merken of technologische uitvindingen komt helaas nog geregeld voor. De namaakindustrie draait nog steeds op volle toeren. Zo worden nagemaakte producten dagelijks onderschept door douanediensten. En zijn er lokale markten in het zuiden van Spanje vol namaak designer handtassen en zonnebrillen.

Er wordt op allerhande manieren misbruik gemaakt van intellectuele eigendom voor commerciële doeleinden. Auteursrechtelijk beschermde foto’s en teksten worden schaamteloos gekopieerd. Gekende merknamen worden zonder toestemming gebruikt om de verkoop van een gelijkaardig, maar vaak inferieur, product te stimuleren. Als octrooi-, merk- of modelhouder is het niet alleen belangrijk om deze namaak of inbreuken te kunnen aanvechten. Het is ook essentieel om tijdig van deze namaak op de hoogte te zijn. 

Advies bij namaak patent

Namaak octrooien

In hoeverre er sprake is van namaak van of inbreuk op een octrooi of patent, hangt af van wat er specifiek beschreven staat in de conclusies. De conclusies zijn immers het belangrijkste onderdeel van een octrooi. De onafhankelijke (hoofd)conclusie bevat alle essentiële kenmerken van de uitvinding. In de afhankelijke conclusies worden bijkomende, nuttige kenmerken van de uitvinding beschreven. Deze bieden bijkomende voordelen of technische effecten, maar zijn niet essentieel voor de uitvinding. 

Er is enkel sprake van namaak van een octrooi indien alle kenmerken uit de hoofdconclusie worden toegepast. Wordt er één of meer kenmerken niet toegepast, dan spreken we niet van namaak.

Namaak merkregistratie

Een identiek of gelijkend merk voor dezelfde of aanverwante producten en/of diensten wordt gebruikt in het economisch verkeer. Uiteraard kan je tegen deze namaak als merkeigenaar optreden. Ook wanneer een merk zodanig gelijkend is en verwarring kan ontstaan met een geregistreerd merk, spreken we van een inbreuk of namaak van een merk.

Zelfs wanneer een gelijkend teken wordt gebruikt voor andere soorten producten of diensten. En er wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of reputatie van jouw bekende merk. Dan telt dit als namaak of een inbreuk. 

Onze deskundigen staan klaar om je te begeleiden waar nodig bij namaak.

Back to top