Octrooien

Patent of octrooi

Een octrooi, ook wel gekend als een patent, is het exclusieve recht op het maken, verkopen of commercieel exploiteren van een technische uitvinding of innovatie en beschermt ze. Als octrooihouder heb je dus de volledige controle over de vervaardiging, het gebruik en de distributie ervan.

Een innovatie of technische uitvinding laten beschermen door een octrooi is een uitgebreid maar essentieel proces. Tijdens deze procedure zijn wij de schakel tussen de innovator en de officiële instanties. Onze octrooigemachtigden zorgen ervoor dat je uitvinding optimaal wordt beschermd.

In elk mogelijk scenario kan je rekenen op professionele begeleiding, vanaf de aanvraag tot de uiteindelijke verlening van het octrooi. Alle vragen, zijsprongen en eventuele onverwachte wendingen vangen we op met advies op maat.

octrooi beschermt uitvinding
octrooien

Voordelen octrooi aanvragen

Dankzij de bescherming welke bekomen wordt door het patenteren van een technische innovatie, verwerft het product een vooruitstrevende identiteit.

Daarnaast geniet de onderneming, houder van het octrooi of van de octrooiaanvraag, van de fiscale gunstmaatregelen welke kort gesteld erop neerkomen dat jouw onderneming tot 90% belastingvermindering kan bekomen op de resultaten verbonden met het betreffende product.

Wil je meer weten over steunmaatregelen, subsidies en tarieven?

Tegen een gepubliceerde en toegekend octrooi kan oppositie aangetekend worden of er kan een nietigheidsactie gestart worden door derden. Of je kan te maken hebben met inbreuken zoals namaak. In elk mogelijk scenario kan je rekenen op een professionele begeleiding, vanaf de aanvraag tot de uiteindelijk verlening van het octrooi en daarna. Alle vragen, zijsprongen en eventuele onverwachte wendingen vangen we op met advies op maat.  

Wil je meer weten over mogelijke inbreuken op jouw IE-rechten?

Voorwaarden octrooi: Nieuw én inventief

Een octrooi biedt bescherming voor een technische innovatie of uitvinding. Een technische innovatie kan uitgaan van een totaal nieuwe zienswijze, maar kan evengoed een verbetering zijn van een bestaand product of werkwijze.

De innovatie kan enkel beschermd worden indien deze nergens ter wereld eerder werd toegepast of beschreven werd. Deze vereiste heet nieuwheid.

Niet alleen mag deze technologie dus niet bestaan, ze dient ook voldoende vindingrijk te zijn om in aanmerking te komen voor octrooibescherming. Deze vereiste wordt omschreven als inventiviteit.

 

Over nieuwheid vooral dit: ook een eigen, te vroege publicatie maakt octrooieren (patenteren) onmogelijk.

Formeel gesteld mag een technologie, om in aanmerking te komen voor een octrooi, geen deel uitmaken van de stand der techniek. De stand der techniek wordt gevormd door alle openbaar toegankelijke technologieën, zij het door toepassing of door een schriftelijke of mondelinge beschrijving.

Inventiviteit wordt bepaald door te kijken of het probleem dat je oploste, niet reeds eerder in een aanverwante technologie op dezelfde wijze werd opgelost. Het correct bepalen van de eventuele aanwezigheid van inventiviteit wordt gedaan door toetsing aan de hand van de zogenaamde “problem & solution approach”.

Een onverwacht of verrassend effect kan een indicatie zijn voor inventiviteit. Ook het oplossen van een lang bestaand technisch probleem is een indicatie voor inventieve werkzaamheden. Zo werd bijvoorbeeld door Quickstep® een nieuw klik-systeem ontwikkeld dat het gebruiksgemak bij het leggen van een laminaat of parketvloer vereenvoudigt.

Octrooi biedt bescherming tegen namaak

Een octrooi biedt tot maximaal 20 jaar bescherming aan de octrooihouder tegen namaak door derden. Mits instandhouding van het octrooi door bijvoorbeeld het betalen van jaartaksen, geniet je van een tijdelijk monopolie op de eigendomsrechten.

In licentie geven van een octrooi

Ook wanneer je de producten niet zelf in de markt plaatst, kunnen inkomsten gecreëerd worden door de technologie te verhuren. In het vakjargon heet dit in licentie geven. De vergoedingen heten dan royalties

Het gebruiksrecht voor een technologie welke je vaststelt in een product kan met andere verworven zijn door een licentieovereenkomst tussen bijvoorbeeld de producent van het product en de octrooihouder. De producent komt bijvoorbeeld onder rigoureus uitgewerkte voorwaarden overeen met de octrooihouder welke vergoeding hij betaalt per verkocht product.

Zo kan bijvoorbeeld Samsung® een technologie beschermd hebben voor touchscreens welke zij “verhuurt” aan een producent van medisch apparatuur.

Procedure octrooiregistratie

De octrooiregistratie is een complex proces waar er met vele factoren rekening gehouden moet worden. Laat ons team jou begeleiden en bekom zo de juiste en efficiënte bescherming van jouw innovatie.

Wil je meer weten over de procedure van de octrooiregistratie?

Ontvang je graag vrijblijvend meer informatie?  

Onze Octrooideskundigen

Belgian Patent Attorney

European & Belgian Patent Attorney

European Patent Attorney - CEO

European Patent attorney

Trainee Patent Attorney

Back to top