Populaire FAQs

Ja, een Belgisch octrooi op naam van een onderneming kan een belangrijk fiscaal voordeel of aftrek opleveren . Zulke onderneming kan haar winsten en licentie-inkomsten die er een direct gevolg van zijn grotendeels (80%) vrijstellen van belastingen mits er aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Voor meer informatie kan U onze brochure rond deze materie opvragen. Het fiscaal voordeel is slechts opeisbaar voor inkomsten die verworven zijn vanaf de verlening van het octrooi. Een Belgisch octrooi op een innovatie wordt in de praktijk verleend tussen de 18 à 24 maanden na indiening. Een versnelde toekenning kan worden aangevraagd vanaf het ogenblik dat de resultaten van het nieuwheidsonderzoek bekend zijn (ongeveer 9 maanden na indiening).

Nu bestaat er een nieuwe wet die de oude kan vervangen, lees meer in de gerelateerde artikelen: Leidraad innovatie aftrek bij octrooien voor ondernemingenWet om economie te stimuleren: de innovatie aftrek bij patenten.

Contacteer ons indien u meer info wenst.

Terug naar overzicht