Op 1 januari 2017 verandert de octrooiwetgeving in België met betrekking tot vertalingen van Europese octrooien. Tot op heden is het zo dat verleende Europese Octrooien dienen vertaald te worden naar een van de officiële nationale talen van België, zijnde Nederlands, Frans of Duits. In het geval het octrooi verleend werd in een andere taal moet het vertaald worden om in België te valideren en dit binnen een periode van 3 maanden na de datum van verlening.

Met de nieuwe wetgeving die van kracht wordt op 1 januari 2017 vervalt de noodzaak om een vertaling in te dienen voor alle Europese Octrooien die op of vanaf die datum verleend worden, ongeacht in welke taal het Europese Octrooi werd verleend (Engels, Frans of Duits). Dit zal een kostenbesparing met zich meebrengen voor octrooien die verleend werden in een andere taal dan een van de vernoemde nationale talen.

Dit geldt niet alleen voor Europese octrooiaanvragen die op of na 1 januari 2017 worden ingediend, maar ook voor Europese octrooiaanvragen die reeds eerder ingediend werden maar pas vanaf die datum zullen worden verleend.

Echter zal er na 1 januari 2017 een vertaling van de conclusies moet worden aangeleverd bij de Dienst voor Intellectuele Eigendom of worden verstrekt bij een namaak om alzo een voorlopige bescherming in België te krijgen op basis van een Europese octrooiaanvraag waarvan de verleningsprocedure nog lopende is.

Mocht u geconfronteerd worden met een mogelijke namaak, kunnen wij u vanzelfsprekend helpen bij het nemen van de nodige stappen. Indien u een lopende Europese octrooiaanvraag heeft en iemand in België past uw uitvinding toe, neem dan contact met ons op voor een eerste advies.