Bestaat mijn uitvinding reeds?

patent opzoeking

Een eerste stap om te weten of uw uitvinding of product reeds bestaat, is nagaan wat er op de markt is door winkels, internet en vakbladen te bekijken en te doorzoeken. Naast de marktvergelijking bestaan er ook octrooi databanken, databases of registersgespecialiseerde Bureau’s of experts en natuurlijk in laatste instantie is er de mogelijkheid om een Belgisch octrooi met een nieuwheidsonderzoek aan te vragen om na te gaan of de uitvinding nieuw is.

Er zijn vrij te consulteren octrooi databanken of databases, onder andere EspacenetWIPO en Google patents. Deze registers geven u een goed beeld van hetgeen beschermd is door octrooien.

Het is mogelijk om online nationale en internationale octrooidatabanken te doorzoeken. Hierin worden octrooien en octrooiaanvragen na hun publicatie verzameld en ter beschikking gesteld aan het publiek. Er dient rekening mee gehouden te worden dat octrooiaanvragen doorgaans gedurende 18 maanden na hun indiening geheim worden gehouden door de octrooi-instanties en dus gedurende deze periode niet te vinden zijn in octrooidatabanken. Bovendien worden niet alle uitvindingen beschermd met een octrooi.

Daarnaast zijn er uiteraard ook gespecialiseerde firma’s waaronder Bureau M.F.J. Bockstael die zeer gedetailleerde, uitgebreide en subsidieerbare opzoekingen kunnen uitvoeren in verschillende octrooidatabanken. Dergelijke opzoekingen zijn wel gelimiteerd, voornamelijk door de tijd en kostprijs. Bovendien kunnen opzoekingen nooit garanderen dat alle relevante documenten gevonden worden of kunnen ze met zekerheid garanderen dat er niets relevant te vinden is en hebben ze verder ook geen juridische waarde.

Bureau M.F.J. Bockstael kan u helpen om de subsidieerbare opzoekingen te verrichten en de resultaten van opzoekingen te analyseren en zo uw kansen inschatten dat u eventueel een octrooi zou bekomen voor uw uitvinding. Contacteer ons voor meer informatie of advies rond professionele opzoekingen.

Gezien de beperkingen van opzoekingen, is het meestal aan te raden om een Belgische octrooiaanvraag in te dienen. Er wordt dan een verplicht nieuwheidsonderzoek uitgevoerd door het Europees Octrooibureau, waarbij het Europees Octrooibureau opzoekingen zal verrichten in nationale en internationale octrooidatabanken naar relevante documenten. Aangezien het Europees Octrooibureau hiervoor professionele middelen en tools ter beschikking heeft, geeft dit betrouwbare informatie met betrekking tot de octrooieerbaarheid van de uitvinding. Bovendien zal het Belgisch octrooi toegekend worden, onafhankelijk van het resultaat van de opzoekingen.

Samengevat kan u vrijblijvend octrooidatabanken of databases raadplegen of een andere procedure volgen om na te gaan welke producten of uitvindingen reeds bestaan en of het octrooieerbaar is.

Back to top