Procedure Octrooiregistratie

In de periode voorafgaand aan de indiening is het heel belangrijk om je uitvinding niet bekend te maken. Anders bestaat de kans dat het geacht wordt tot de stand der techniek te behoren. Elke vorm van eerdere bekendmaking is voldoende om een octrooi te kunnen laten nietig verklaren of niet toe te kennen. Wacht daarom zeker niet te lang om de aanvraag in te dienen.

1

Octrooigemachtigde

Indien je het nemen van een octrooiaanvraag overweegt, kan je jouw innovatie verduidelijken aan een octrooigemachtigde. Dat gesprek verloopt uiteraard onder geheimhouding.

Onze octrooigemachtigden onderscheiden zich door hun breed georiënteerde kennis. Naast een academisch wetenschappelijke opleiding en de verwerving van de nodige inzichten in het octrooirecht, worden de octrooigemachtigden bij Bureau M.F.J. Bockstael permanent opgeleid en kennen zij als geen ander het belang van innovatieprocessen in het ondernemerschap.

In eerste instantie wordt bekeken welke bescherming jij of jouw onderneming nodig heeft. Soms (vaak) komen wij tot het advies dat een octrooiaanvraag (nog) niet aangeraden is.

Als het aanvragen van een octrooiaanvraag tot de opties behoort, analyseert de octrooigemachtigde de aangeleverde technische informatie, voert hij/zij opzoekingen uit waar nodig, en maakt hij/zij de structuur van beschermingsomvang op.

Onze octrooigemachtigden zorgen ervoor dat je uitvinding optimaal beschermd wordt.

De beschrijving van een octrooiaanvraag vat aan met een zeer bondige beschrijving van de bestaande aanleunende technologie en bijhorende nadelen of beperkingen. Dit leidt het doel van de uitvinding in die dan precies kan worden geduid, met bijhorende voordelen. In een gedetailleerde beschrijving met verwijzing naar de figuren wordt een voorkeurdragende uitvoeringsvorm beschreven, vooral omdat het verduidelijkend is. In de conclusies wordt de beschermingsomvang van de octrooiaanvraag gedefinieerd.

2

Prioriteitsjaar

Of je nu bescherming wenst in één bepaald land of in een ruimer gebied, de beste manier om een octrooiprocedure aan te vatten is met het indienen van een octrooiaanvraag in één bepaald land. Je krijgt dan automatisch het recht om vrijwel overal ter wereld binnen een jaar jouw rechten uit te breiden waarbij je jouw voorrecht verbonden met de eerste indiening behoudt. Dit jaar heet het prioriteitsjaar.

3

Belgische octrooiaanvraag

Een Belgische octrooiaanvraag heeft steeds een maximale levensduur van twintig jaar. Bij de indiening van de octrooiaanvraag wordt verplicht een nieuwheidonderzoek aangevraagd.

De resultaten van het nieuwheidonderzoek worden binnen de negen maanden na de indiening van de octrooiaanvraag beschikbaar gemaakt, en stellen de aanvrager van de octrooiaanvraag in staat met kennis van zake te beslissing over de eventuele uitbreiding van zijn/haar rechten naar het buitenland. Deze beslissing dient te worden genomen binnen de 12 maanden na de eerste indiening.

4

Eerste indiening in België

Het voordeel van het aanvatten van een octrooiprocedure in België bestaat erin dat de octrooiaanvrage wordt opgesteld in het Nederlands, de moedertaal van de meeste van onze octrooigemachtigden. Het is overigens de meest kostefficiënte manier om een octrooiprocedure aan te vatten. Daarbij komt dat de Belgische Officiële Instanties het verplichte nieuwheidsonderzoek laten uitvoeren door de onderzoekers van het Europees Octrooibureau, wat een garantie is voor de goede uitvoering van de opzoekingen naar de stand van de techniek. Ten slotte komt de Belgische Federale Overheid tussen in de kosten voor het nieuwheidsonderzoek.

5

Europese & Internationale octrooien

Wanneer de aangeleverde technische informatie bijvoorbeeld in het Engels is opgesteld, of wanneer de octrooigemachtigde zich gezien de materie waarover de uitvinding handelt meer vertrouwd voelt om de tekst uit te schrijven in het Engels, zullen wij aanraden de octrooiaanvraag in het Engels op te stellen en de prioriteitsindiening bij het Europees Octrooibureau (EPO, Den Haag-NL), bij het Internationaal Octrooibureau (WIPO, Genève-CH) of bij de Officiële Instanties in het Verenigd Koninkrijk (IPO, Newport-UK) te laten plaatsvinden.

In specifieke dossiers geven we de voorkeur aan een prioriteitsindiening in de Verenigde Staten (USPTO, USA).

  • direct naar de gewenste landen

Vóór het verlopen van het prioriteitsjaar kan je beslissen jouw rechten uit te breiden naar de landen waarin je bescherming wenst voor jouw uitvinding.

  • gebundeld via een Europese procedure

Indien je bescherming wenst in verschillende Europese landen, dan is een gecentraliseerde Europese procedure de meest kostefficiënte optie.

Heb je de voorkeur de beslissing en de kosten voor de verschillende nationale procedures nog een bijkomende 18 maanden uit te stellen, dan biedt de internationale procedure een ideale oplossing.

Je beschikt op die wijze over 30 maanden te tellen vanaf uw eerste indiening om uit te maken in welke landen jouw uitvinding voldoende kan opbrengen om het doorzetten van de octrooiaanvraag in die landen te rechtvaardigen.

Je behoudt al uw opties voor een quasi wereldwijde bescherming.

Deze internationale procedure is ook een goede optie indien je de toekenning in de verschillende landen waar je bescherming wenst pas na een eerste toetsing wenst aan te vatten. Zulke toetsing laat ook toe de verschillende nationale procedures nadien te harmoniseren door gepaste wijzigingen aan jouw octrooiaanvraag aan te brengen.

Benieuwd hoe wij jouw uitvinding registreren?

Back to top