Wat is een model?

Via een model kan u het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan dat nieuw is en een eigen karakter heeft beschermen.
Onder het uiterlijk wordt het volgende verstaan: de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van een voortbrengsel zelf of de versiering ervan.
Als een vormgeving naast een esthetisch ook een technisch effect heeft, moet ze beschermd worden als model én als octrooi.


Wat zijn de mogelijke wegen van modelbescherming?

Om modellenbescherming te verkrijgen, is het mogelijk om een Benelux-, Europees of internationaal modeldepot in te dienen. Tevens kan ook via nationale officiële bureaus voor andere landen bescherming worden gevraagd.

Wat is het belang van een modellengemachtigde?

Een modellengemachtigde vormt de schakel tussen de ontwerper en de officiële bureaus waar een model kan geregistreerd worden en zorgt ervoor dat uw model optimaal beschermd wordt.
Hij volgt het verdere verloop op en verwittigt u tijdig van de te betalen hernieuwingstaks.
Hij kan u tevens bijstaan bij eventuele betwisting en/of namaak.

Raadpleeg onze brochure Modellen of neem contact op met ons voor meer informatie.

Lees verder over andere intellectuele eigendom in I-Depot.