Innovatie ‘MODULAIRE CONSTRUCTIE’ – SIMPLEX CONCEPT

Een innovatieve oplossing om modulaire constructies te bouwen en zo het grote hedendaagse probleem op de arbeidsmarkt enerzijds en het energieprobleem anderzijds op te lossen.

Energieopwekkende modulaire constructie

Met het gepatenteerde Simplex Concept, kunnen constructies die om en rond woningen worden bijgebouwd (we denken aan carports, outdoor living, woonveranda’s, e.d.) vanaf nu op een uiterst snelle en zeer eenvoudige manier geplaatst worden. Door de ontwikkeling van specifieke materialen en intelligente verbindingstechnieken lossen we tevens het probleem in de arbeidsmarkt op. Er is namelijk geen nood aan gekwalificeerd personeel en de bouwtijd wordt ingekort tot 30 % van de traditionele bouwwijze.

Het daksysteem zorgt er bovendien voor dat iedere constructie energie genereert.

Back to top