Dag van de intellectuele eigendom – World IP day

’t Is WORLD IP DAY vandaag en staat in het teken van jongeren die innoveren voor een betere toekomst. Wij brengen Mauro Druwel, één van de jongste uitvinders uit België, in de schijnwerpers door dit filmpje te posten. Daarmee willen we jongeren uitnodigen om te innoveren, bewust maken van de beloningen voor slimme uitvindingen en de mogelijke bescherming ervan door IP. 

Over de hele wereld gaan jonge mensen de innovatie -uitdagingen aan, waarbij ze hun energie en vindingrijkheid, hun nieuwsgierigheid en creativiteit gebruiken om koers te zetten naar een betere toekomst.

Back to top