Open voor Study360

Deze maand stellen wij ons patentbureau open voor studenten in Antwerpen. De studieruimte is tijdens de week steeds beschikbaar van 8 tot 17u gedurende de maand mei. Kijk de site www.study360.be na voor meer details.

 

Met dit initiatief willen wij samen met de World IP Day de aandacht vestigen op jonge uitvinders en ondernemers, innoveren voor een betere toekomst en de voordelen van intellectuele eigendom.

 

Wij wensen de studenten een fijne blokperiode toe.

worldIPday
patentenbureau open voor studenten
Back to top