HET MENSELIJK GEZICHT VAN HET OCTROOISYSTEEM

Kan een systeem voor kunstmatige intelligentie (AI) als uitvinder worden aangeduid op een octrooiaanvraag?

uitvinder octrooi

Het lijkt een theoretische vraag, maar de mens bij het Europees Octrooibureau boog zich erover. Hij zette zich daarbij met de hakken in het zand. Niet zo bij het Zuid-Afrikaanse octrooibureau overigens.

VOORWAARDEN OCTROOI

Als octrooigemachtigden bij BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL zijn wij dagelijks bezig met verleningsprocedures van de octrooiaanvragen voor onze klanten. Dit zowel voor het Europees Octrooibureau als voor binnen- en buitenlandse octrooibureaus zoals in USA, China en Japan.

De onderzoeker van het octrooibureau beoordeelt tijdens zo’n verleningsprocedure of de ingediende octrooiaanvraag voldoet aan alle eisen. Voorafgaand aan de inhoudelijke beoordeling van een octrooiaanvraag, zoals de nieuwheid en de inventiviteit, wordt een ingediende octrooiaanvraag nagekeken op formele aspecten.

Als het over (elektro)mechanische of bouwkundige innovaties gaat of software, zoals bij medische apparatuur en een bijhorende app, voelt het voor ons aan als een thuismatch. Meestal is het wel duidelijk hoe wij moeten voldoen aan de vereisten van het Europees Octrooiverdrag.

We blijven toch ook steeds geïnteresseerd wanneer het wat opmerkelijker wordt. Onze gemachtigden volgen uit professionele nieuwsgierigheid en in het kader van de permanente vorming, de evolutie en uitkomst van sommige twistpunten die men in het Europees Octrooibureau op hoger niveau (vaak in beroep) bespreekt.

LEGAL BOARD OF APPEAL

Wanneer er vragen ontstaan over de toepassing van de wet, kunnen deze worden voorgelegd aan specifieke hogere instanties van het Europees octrooibureau zijnde de kamers van beroep. Zoals daar zijn de Legal Board of Appeal, de Technical Board of Appeal en de Enlarged Board of Appeal.

Zo werd recent een uitspraak gepubliceerd [J 8/20 & J 9/20] over de vraag of een computer in plaats van een mens kan aangeduid worden als uitvinder.

Het gaat over twee octrooiaanvragen waarbij door de aanvrager, Stephen L. THALER, het door hem ontwikkelde AI-systeem “DABUS” als uitvinder opgaf. [DABUS is een systeem voor kunstmatige intelligentie gemaakt door Stephen L. THALER.]

Tijdens de mondelinge behandeling voor de “Legal Board of Appeal” van de twee octrooiaanvragen, concludeert de kamer dat “DABUS” niet kan worden beschouwd als een uitvinder in de zin van het Europees Octrooiverdrag. Aangezien een uitvinder een natuurlijk persoon moet zijn. Men wierp ook op dat de persoon een “legal capacity” moet hebben om de eigendom te kunnen overdragen aan de aanvrager.

 

Een AI-systeem is geen natuurlijk persoon en kan geen eigenaar zijn van iets.

 

De uitspraak is gebaseerd op de lezing van artikels van het Europees Octrooiverdrag waaruit de vereisten kunnen worden afgeleid.

AI IS GEEN UITVINDER

Zo komt aldus artikel EPC 60 (1), eerste zin, het recht op een Europees octrooi toe aan de uitvinder of zijn rechtverkrijgende, en een AI-systeem kan geen rechtverkrijgende hebben. EPC artikel 60 (1), tweede zin,  stelt dat indien de uitvinder een werknemer is, het recht wordt vastgesteld overeenkomstig het recht van de staat waar de werknemer in hoofdzaak werkzaam is.

Het verdict van het Europees Octrooibureau luidt dat een AI-systeem niet als uitvinder kan worden aangeduid, ook niet als dat AI-systeem de uitvinding autonoom naar voor bracht.

EPO – J 0008/20 (Designation of inventor/DABUS) of 21.12.2021

ONZE BEDENKING ALS OCTROOIBUREAU

Een octrooieerbare innovatie bedenken is niet altijd moeilijk. De vraag is of de technologie ook aansluit bij de behoeften van markt en mens?

Deze toetsing laten wij bij BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL nooit aan ons voorbijgaan. De conclusies moeten in lijn liggen met de belangen van de onderneming en in het bijzonder met de wensen van haar klanten. Dat devies geldt bij mechanische, bouwkundige, (bio)chemische en informatica-gerelateerde innovaties. Dat is wat ons drijft.

 

Geef de AI-informatici wat tijd en de AI-systemen wat data en ook daar zullen we bediend worden met vooral relevante technologische innovaties. Eén en ander zal resulteren in een enorme versnelling op technologisch gebied.

Het zal zijn zoals de GPS ons helpt de betere route te vinden. Hopelijk leidt het ons naar onze gewenste bestemming.

WENST U OOK EEN EERSTE STAP MET UW IDEE ?

Hebt u zelf ook een innovatie in het achterhoofd? Wenst u er een zinvolle eerste stap mee te nemen? Maak vrijblijvend een afspraak onder geheimhouding. De verdere opties leggen wij u voor tijdens het gesprek.  

 

ONDERWERPEN: OCTROOI, PATENT, IDEE, BEDENKER, UITVINDER

Back to top