Betekenis BREXIT voor MODELRECHTEN

brexit patent

Brexit modelrechten & IP

Je zou het bijna vergeten te midden van de coronapandemie, maar met het einde van het jaar in zicht, staat Brexit voor de deur. Hoewel dat voor de geldigheid van Europese octrooien in Groot-Brittannië geen directe veranderingen met zich meebrengt, heeft dit wel gevolgen voor ondernemers met een Europees Gemeenschaps-modelrecht. Wat verandert er en waar moet je op letten?

Om die vraag te beantwoorden is het goed om onderscheid te maken tussen twee partijen. Er is de partij die vóór de jaarwisseling al over een Europees Gemeenschapsmodel beschikt, en er is de partij die in Groot-Brittannië modelrechten aanvraagt na 31 december 2020.

Modelrechten voor 2021

Alle Europese Gemeenschaps-modelrechten die vóór 1 januari 2021 reeds aangevraagd, verleend en gepubliceerd zijn, worden op 1 januari automatisch gesplitst in een Europees Gemeenschaps-modelrecht en een Brits modelrecht. Je betaalt daar niets extra’s voor en de rechten van beide modellen blijven daarna even lang geldig (vijf jaar vanaf de laatst betaalde instandhoudingstaks).

In Groot-Brittannië is immers het streven dat de beschermingsomvang vanuit een Europees standpunt beoordeelt moet worden. Dus de bescherming die het Britse modelrecht gaat geven, zal vergelijkbaar zijn met het Europese.

Praktisch wordt er een Britse landcode en een extra cijfer 9 voor uw huidige Europese Gemeenschaps-modelnummer geplaatst en daarmee is je model beschermt in Groot-Brittannië voor de duur van uw huidige instandhouding. Opgelet van zodra je verdere instandhouding wil, na maximum vijf jaar, kom je echter voor een belangrijke beslissing te staan. Wil je het modelrecht in zowel de Europese Gemeenschap en in Groot-Brittannië uitoefenen, dan zal je vanaf dat moment moeten taksen betalen voor beide modelrechten.

Modelrechten na 2020

Anders dan een Europees octrooi, dat van kracht zal blijven in Groot-Brittannië omdat het aangesloten blijft bij het Europees Octrooiverdrag, zal het Europees modelrecht vanaf 1 januari alleen geldig zijn voor lidstaten van de Europese Gemeenschap en dus niet meer voor Groot-Brittannië. Dit betekent dat je voor nieuwe modelrechten vanaf 1 januari in Groot-Brittannië een afzonderlijke aanvraag moet indienen, met een aparte betaling voor indiening en instandhouding.

Heb je een innovatie waarvan je het design of de vormgeving komend jaar wil beschermen als modelrecht, dan is het goed om je af te vragen in hoeverre bescherming in Groot-Brittannië voor jou belangrijk is. Met andere woorden is de bescherming van jouw intellectueel eigendom in Groot-Brittannië de investering waard? De kosten voor indiening en instandhouding van modelrechten liggen echter nog steeds een stuk lager. Dus is het goed om te beseffen dat die investering een stuk kleiner is bij modelbescherming dan bij octrooien.

Uitgestelde publicaties

Een bijzonder geval in de bescherming van modellen is de uitgestelde publicatie. Die kun je om verschillende redenen aanvragen, maar concreet komt het er in dit geval op neer dat er ondernemers zijn die een modelaanvraag hebben ingediend die pas maximaal 30 maanden na die indiening wordt gepubliceerd. Als het Europese model voor 1 januari is ingediend en pas na de jaarwisseling wordt gepubliceerd, geldt dezelfde regeling als voor modelrechten die na 1 januari zijn ingediend. Je betaalt dus een dubbele aanvraag- en instandhoudingskost.

Meer weten?

Heb je vragen over jouw huidige modelbescherming of wil je gewoon weten hoe en wanneer je deze of andere bescherming moet aanvragen, neem dan contact op met ons. Wij kunnen jou helpen met het maken van de juiste beslissingen en zo bijdragen aan een innovatieve start van het nieuwe jaar.

Back to top