Kan een robot of computer een octrooi verkrijgen?

robot-uitvinder-patent

Voor de meesten is uitvinden intrinsiek verbonden met menselijke intelligentie en creativiteit. Met de opkomst van creatieve computers en robotten (AI) komt dat op een helling te staan. En dient misschien de term uitvinder in het octrooi systeem herbekeken worden. Misschien kan een octrooi in de nabije toekomst verkregen worden door een robot of computer?

Octrooiaanvraag met uitvinder robot DABUS

Probleemstelling

Blik is heel geschikt om voedsel en drank te bewaren. In grote hoeveelheden zijn ze echter minder handig. Een pallet blikjes schuift sneller in een vrachtwagen. Voor een robotarm is het  onder meer lastig om meer dan tien blikken tegelijk op te pakken. De blikken draaien rond onder de druk van de arm.

Oplossing

Dit probleem behoort binnenkort tot het verleden met een nieuw octrooi. Er is een ontwerp van een blik waarmee meerdere blikken stevig aan elkaar geklonken zijn. Dat innovatieve blik is over het algemeen niet rond, maar heeft een zogeheten fractale vorm. Het is een wiskundige structuur die zich op steeds kleinere schaal herhaalt. Deze vorm komt voor in bijvoorbeeld een bloemkool of een sneeuwvlok.

Robot als uitvinder is historisch

Dit had normaal niet veel aandacht gekregen, ware het niet dat de uitvinder van het octrooi geen mens is maar een robot of computer. De maker (Dr. Stephen Thaler) van de robot of het programma (DABUS) heeft slechts de opdracht gegeven een blik te ontwerpen dat makkelijk in grote aantallen vast te pakken is. De kunstmatige intelligentie van de robot of programma deed de rest.

Kan een octrooi toegewezen worden aan een robot, of is een menselijke uitvinder nodig? Octrooibureaus in Europa, de Verenigde Staten en Australië vinden alvast nog wel dat de uitvinder van een patent alleen een persoon van vlees en bloed kan zijn. In deze landen of regio’s is de octrooiaanvraag nog lopende. Alle aanvragen in verschillende landen hebben als uitvinder DABUS en als aanvrager Stephen Thaler in de hoedanigheid van eigenaar van DABUS. Een paar dagen terug echter oordeelde het Zuid-Afrikaanse octrooibureau voor het eerst anders.

Juristen en professoren van de universiteit van Surrey die de belangen van de robot hadden behartigd, spraken volgens een persbericht van een historisch moment met ‘aardverschuivende gevolgen’. Het toelaten van een robot, computer of programma als uitvinder zou immers de creatie van IP stimuleren door de bouw van creatieve computers aan te moedigen. “We gaan van een tijdperk waarin personen uitvindingen doen naar een tijd waarin computers zulke stappen zetten. Van wie is het intellectueel eigendom van zo een uitvinding, daar moeten we het over hebben.”

Als de uitvinding niets meer wordt dan een probleem ingeven in een computer of robot en wachten naar een oplossing, dan kan het zijn dat het octrooi systeem zoals we het kennen achterhaald is. We blijven nog even in spanning wat de uitspraken zijn betreffende een octrooi verkrijgen met als uitvinder een robot of computer.

Bronnen: Trouw.nl / Innovation.aus / EPO.org

Back to top