Intellectuele eigendom, patenten en BREXIT: impact en stand van zaken

Brexit patent

Wij geven hieronder een voorlopige stand van zaken en de impact rond Europese octrooien, Europese merken en Gemeenschapsmodellen voor o.a. Belgische ondernemers en de BREXIT.

Om innovatieve bedrijven tijd te geven om zich voor te bereiden op het VK als derde land te aanvaarden, spreken de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) ook een overgangsperiode af die onderdeel is van een terugtrekkingsakkoord (zie het ontwerp van terugtrekkingsakkoord).

De overgangsperiode zou tot 31 december 2020 duren. Nu heeft men in principe afgesproken dat gedurende deze periode het VK gezien wordt alsof het (nog) een onderdeel is van de EU. Daarover kan er echter een definitieve zekerheid komen indien het terugtrekkingsakkoord is goedgekeurd.

De rechten die men verkregen heeft bij een nationale indiening in het VK, blijven onaangeroerd alsook de auteursrechten (Changes to copyright law in the event of no deal).

Europees octrooi

Voor Europese octrooien verleend door het Europees Octrooibureau heeft de BREXIT geen impact. De Europese octrooien zijn gebaseerd op het Europees Octrooiverdrag waaraan ook niet-EU landen zoals Zwitserland, Noorwegen en Turkije deelnemen. Voor lopende of toekomstige Europese octrooiaanvragen verandert er niets.

Wij weten niet of het VK deelneemt aan het Unified Patent Court en het unitair octrooi.

EU-merk

Europese merken zijn vanzelfsprekend van kracht binnen de Europese Unie. Als het VK de EU verlaat, beschermt een EU-merk geen rechten meer in het VK. Wat er gebeurt met de bescherming in het VK na de BREXIT hangt aldus enorm af van de goedkeuring van een terugtrekkingsakkoord.

Bij een terugtrekkingsakkoord

Volgens het ontwerp van het terugtrekkingsakkoord wordt een Europees merk aan het eind van de overgangsperiode als een nationaal VK – merk van kracht. De inzet van de onderhandelingen tussen de EU en het VK is dat een EU-merk automatisch wordt geregistreerd bij het United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO). Maar omdat het terugtrekkingsakkoord nog niet volledig onderhandeld is, noch goedgekeurd, is dat niet zeker.

Pas als u het Europees merk bij het EU Intellectual Property Office (EUIPO) hernieuwt, moet u ook het overeenkomstige merk voor het Verenigd Koninkrijk bij het UKIPO hernieuwen indien u voortdurende bescherming wilt in het VK.

Als de inschrijvingsprocedure van een Europees merk nog niet beëindigd is aan het einde van de overgangsperiode, geeft het merk bij inschrijving (na de overgangsperiode) geen bescherming meer in het VK. U kunt voor uw beoogde merk dan een aparte aanvraag in het VK indienen bij het UKIPO via Bureau M.F.J. Bockstael. Indien u dat binnen de 9 maanden na de overgangsperiode doet, kan de depotdatum van uw Europese merkaanvraag ingeroepen worden.

Geen terugtrekkingsakkoord

Wij hebben jammer genoeg momenteel nog geen zicht op hoe de situatie er juridisch uit gaat zien als er geen terugtrekkingsakkoord is. De Britse overheid of de Britse rechter bezit dan het beslissingsrecht. U zal in de toekomst mogelijk uw merk voor het VK deponeren bij het UKIPO via Bureau M.F.J. Bockstael.

Gemeenschapsmodel

Gemeenschapsmodellen gelden binnen de Europese Unie. Wederom als het VK de EU verlaat, biedt een Gemeenschapsmodel geen bescherming meer in het VK. Dit hangt ook af van het onderhandeld terugtrekkingsakkoord.

Bij een terugtrekkingsakkoord

Volgens het ontwerp van het terugtrekkingsakkoord wordt een geregistreerd Gemeenschapsmodel aan het einde van de bewuste overgangsperiode als een nationaal VK – model gezien. Een geregistreerd Gemeenschapsmodel moet automatisch worden geregistreerd bij het UKIPO volgens de lopende onderhandelingen tussen het VK en de EU. De beschermingsduur van het recht is minimaal dezelfde.

Als u het ingeschreven Gemeenschapsmodel bij het EUIPO hernieuwt, moet ook het overeenkomstige Britse model bij het UKIPO hernieuwt worden, dit kan evt. via Bureau M.F.J. Bockstael nv.

Volgens het ontwerp van het terugtrekkingsakkoord blijft een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel van kracht als een nationaal ongeregistreerd model in het VK. De beschermingsomvang en de beschermingsduur van dat overeenkomstige nationale recht is minstens hetzelfde als het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel.

Geen terugtrekkingsakkoord

Wij kunnen voor het moment geen klaarheid werpen hoe het er juridisch uit gaat zien als er geen terugtrekkingsakkoord goedgekeurd wordt. U zal misschien uw toekomstige modellen voor het VK deponeren bij het UKIPO, dit kan evt. via Bureau M.F.J. Bockstael.

Samengevat is de toekomstige VK- regelgeving na de BREXIT in verband met merken en modellen in grote mate afhankelijk van het terugtrekkingsakkoord dat kan onderhandeld worden, behalve voor Europese octrooien of aanvragen. De impact op de intellectuele eigendom hangt af van het terugtrekkingsakkoord.

Bron: FOD Economie

Back to top