KMO-portefeuille: Subsidie advies octrooi, patent of merk

subsidie patent advies

Bureau M.F.J. Bockstael is erkend adviesverlener voor KMO – portefeuille.

Voor welke adviezen aangaande innovaties en intellectuele eigendom, octrooien of patenten, merken en modellen kan u KMO-portefeuille inschakelen?


Hieronder geven wij enkele vaak gestelde vragen waarvoor KMO-portefeuille in aanmerking kan komen:

 

 VAAKGESTELDE VRAGENOnderwerp
Is onze innovatie octrooieerbaar?Octrooieerbaarheid –Patentability
Wat bestaat er of wat werd reeds eerder ontwikkeld?Opzoekingen – Stand der Techniek – Prior art search
Dienen wij rekening te houden met (nationale of internationale) octrooien van derden? Hoe voorkomen wij zelf inbreuk te maken op octrooien?Werkingsvrijheid –“Freedom to operate”
Hoe kan het ontwerp van een product aangepast worden om octrooirechten van derden te ontwijken?Design around
Wij zoeken inspiratie voor een technische tegenstelling.Verkennende opzoekingen in hetzelfde technisch gebied.TRIZ; patents for inspiration
Op welke technische gebieden innoveren onze concurrenten?Bewaking; opzoekingen
Welke nieuwe markten bieden potentieel voor onze technische expertise?Markt/technologie verkenning
Welke innovatietrends kunnen worden vastgesteld in een bepaald technisch gebied?Trendanalyse
Welke innovatieplan en bijhorend investeringsbeleid past bij onze onderneming? 
Waarmee dienen wij rekening te houden in het kader van een overname of een samenwerking, joint -venture, overname,…  

Uitgesloten: Advies over gewone bedrijfsuitgaven; Wettelijk verplichte adviezen; Adviezen voor een rechtelijke uitspraak.

 

Wie komt in aanmerking voor adviessubsidie van patent of merk?

KMO-portefeuille voorziet in subsidies voor kleine en middelgrote ondernemingen en beoefenaars van vrije beroepen gevestigd in Vlaanderen.

 

Omvang steun aan KMO ‘s mbt. advies van patent of merk

Er wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen mogen een subsidie verwachten tot € 7.500,00 per jaar, waarbij het steunpercentage 30% bedraagt. Middelgrote ondernemingen kunnen ook een subsidie krijgen tot € 7.500,00 op jaarbasis met een steunpercentage van 20%**.

 

Aanvraagprocedure subsidie advies van patent of merk

Bureau M.F.J. BOCKSTAEL is erkend adviesverlener: gebruik het nummer DV. A224874 bij de indiening van uw aanvraag voor KMO-portefeuille (geregistreerd van 02/10/2018 tot 03/10/2023). Opgelet: Voorafgaand aan het eerste gebruik van KMO-portefeuille, dient u uw onderneming te registreren op de website.

 

De verschillende te doorlopen stappen zijn:

1BesprekingU voert de bespreking met Bureau M.F.J. BOCKSTAEL en onmiddellijk daarna ontvangt u de schriftelijke offerte (omschrijving van het doel van het advies en wat u mag verwachten). 
2OvereenkomstU aanvaardt deze offerte. De overeengekomen prijs is bv. € 1.000 exclusief btw (€ 1.210 inclusief btw). Wij bezorgen u hiervoor een factuur.
3Subsidie onlineVia de website www.KMO-portefeuille.be dient u een subsidieaanvraag in voor een tussenkomst van 30 % **. Hierbij maakt u gebruik van het erkenningnummer voor advies DV. A224874.
4Betaling btwHet BTW bedrag betaalt u rechtstreeks aan Bureau M.F.J. Bockstael (bv. € 210).
5Uw betaling 70%U stort 70%** van het afgesproken bedrag (bv. € 700 ) op de rekening van Sodexho. Deze som wordt in uw elektronische portefeuille geplaatst.
6De Vlaamse overheid betaalt 30%De Vlaamse overheid stort 30% (bv. € 300) in uw elektronische portefeuille. Uw elektronische portefeuille bevat dan 100 % (bv. € 1.000) van de overeengekomen prijs. 
7Overmaken 100% van bedragDe betaling aan Bureau M.F.J. Bockstael van de overeengekomen som kan worden voltrokken.

**Indien uw onderneming een middelgrote onderneming is, is de tussenkomst 20%.

 

 

Voor meer octrooi- of merkinformatie contacteer ons of bel 03/225.00.60.

Voor specifieke informatie ivm. KMO-portefeuille, bezoekt u best de website van VLAIO bezoeken.

Back to top