5 tips om voorbereid naar een gemachtigde te stappen

voorbereiding octrooien
  1. Wees altijd minimaal op de hoogte van intellectuele eigendom en terminologie (een eerste aanzet vindt u op www.bockstael.be);
  2. Definieer jouw objectieven en beeld je de verwachte resultaten in van een intellectueel eigendomsrecht;
  3. Voer een achtergrond opzoeking uit (of laat ze uitvoeren) naar andere intellectuele eigendomsrechten;
  4. Bereid je eerste gesprek grondig voor en vraag voldoende (bijkomende) informatie aan de gemachtigde;
  5. Geef geen vertrouwelijke informatie door aan derden vooraleer je gesproken hebt met een gemachtigde, een contract getekend hebt of je aanvraag is ingediend.
Back to top