Besluit van EOB (EPO) heeft gevolgen voor aanvragers met prioriteit van Chinese, Koreaanse en Amerikaanse octrooiaanvragen

octrooiaanvragen

WIPO

In een recente officiële nota van het Europees Octrooibureau staat dat het EOB vanaf 1 januari 2022 niet langer automatisch en kosteloos gewaarmerkte kopieën van vroegere Chinese, Koreaanse of Amerikaanse octrooiaanvragen in het bestand zal opnemen. Vanaf die datum zullen aanvragers die aanspraak maken op voorrang uit eerdere octrooiaanvragen in de genoemde landen, het DAS-systeem van de WIPO moeten gebruiken door de DAS-toegangscode te verstrekken of een gewaarmerkte kopie in te dienen van het door het USPTO, KIPO of CNIPA afgegeven prioriteitsdocument.

Momenteel voegt het EOB, wanneer aanspraak wordt gemaakt op voorrang uit een eerdere octrooiaanvraag die bij het USPTO, het KIPO of het CNIPA is ingediend, automatisch en kosteloos een afschrift toe van de eerdere aanvraag waarvan aanspraak wordt gemaakt op voorrang.

Na 1 januari 2022

De nieuwe regels zijn van toepassing op Europese octrooiaanvragen die op of na 1 januari 2022 bij het EOB worden ingediend en op Euro-PCT-aanvragen die op of na die datum de Europese fase ingaan en die aanspraak maken op voorrang uit een Chinese, Koreaanse of Amerikaanse octrooiaanvraag. Bovendien is de verordening van toepassing op alle Europese octrooiaanvragen of Euro-PCT-aanvragen die voorrang claimen van een Chinese, Koreaanse of Amerikaanse octrooiaanvraag en waarvoor het vereiste prioriteitsdocument niet uiterlijk op 30 juni 2023 in het dossier van de aanvraag kon worden opgenomen. (Bron: epo.org)

 

 

Bent u een EOB-aanvrager die aanspraak maakt op voorrang uit Chinese, Koreaanse en Amerikaanse octrooiaanvragen? In geval van twijfel dient u met een Europees octrooigemachtigde van ons bureau te overleggen of deze wijziging een impact heeft op uw aanvraag, contacteer ons.

Back to top