Patent aanvragen: Plant uw vlag in België en geniet 1 jaar voorrang wereldwijd!

patent aanvragen voorrang

Belgische octrooiaanvraag

Een Belgische octrooiaanvraag heeft steeds een maximale levensduur van twintig jaar.

Bij de indiening van de octrooiaanvraag wordt verplicht een nieuwheidonderzoek aangevraagd.

De resultaten van het nieuwheidonderzoek worden binnen de negen maanden na de indiening van de octrooiaanvraag beschikbaar gemaakt, en stellen de aanvrager van de octrooiaanvraag in staat met kennis van zake te beslissen over de eventuele uitbreiding van zijn/haar rechten naar het buitenland.

Deze beslissing dient te worden genomen binnen de 12 maanden na de eerste indiening.

Europese & internationale octrooien

Eerste indiening in België

Of u nu bescherming wenst in één bepaald land of in een ruimer gebied, de beste manier om een octrooiprocedure aan te vatten is met het indienen van een octrooiaanvraag in één bepaald land. U krijgt dan automatisch het recht om vrijwel overal ter wereld binnen een jaar uw rechten uit te breiden waarbij u uw voorrecht verbonden met de eerste indiening behoudt.

internationaal octrooi aanvragen

Dit jaar heet het prioriteitsjaar.

Het voordeel van het aanvatten van een octrooiprocedure in België bestaat erin dat de octrooiaanvraag wordt opgesteld in het Nederlands, de moedertaal van de meeste van onze octrooigemachtigden. Het is overigens de meest kostenefficiënte manier om een octrooiprocedure aan te vatten. Daarbij komt dat de Belgische Officiële Instanties het verplichte nieuwheidsonderzoek laten uitvoeren door de onderzoekers van het Europees Octrooibureau, wat een garantie is voor de goede uitvoering van de opzoekingen naar de stand van de techniek. Ten slotte komt de Belgische Federale Overheid tussen in de kosten voor het nieuwheidsonderzoek.

Eerste indiening voor EPO, WIPO, UKPO, USPTO

Wanneer de aangeleverde technische informatie bijvoorbeeld in het Engels is opgesteld, of wanneer de octrooigemachtigde zich gezien de materie waarover de uitvinding handelt meer vertrouwd voelt om de tekst uit te schrijven in het Engels, zullen wij aanraden de octrooiaanvraag in het Engels op te stellen en de prioriteitsindiening bij het Europees Octrooibureau (EPO, Den Haag-NL), bij het Internationaal Octrooibureau (WIPO, Genève-CH) of bij de Officiële Instanties in het Verenigd Koninkrijk (IPO, Newport-UK) te laten plaatsvinden.

In specifieke dossiers geven we de voorkeur aan een prioriteitsindiening in de Verenigde Staten (USPTO, USA).

Internationale uitbreiding

Direct naar de gewenste landen

Vóór het verlopen van het prioriteitsjaar kan u beslissen uw rechten uit te breiden naar de landen waarin u bescherming wenst voor uw uitvinding.

Gebundeld via een Europese procedure

Indien u bescherming wenst in verschillende Europese landen, dan is een gecentraliseerde Europese procedure de meest kostefficiënte optie.

Gebundeld via een internationale procedure

Hebt u de voorkeur de beslissing en de kosten voor de verschillende nationale procedures nog een bijkomende 18 maanden uit te stellen, dan biedt de internationale procedure een ideale oplossing.

U beschikt op die wijze over 30 maanden te tellen vanaf uw eerste indiening om uit te maken in welke landen uw uitvinding voldoende kan opbrengen om het doorzetten van de octrooiaanvraag in die landen te rechtvaardigen.

U behoudt al uw opties voor een quasi wereldwijde bescherming.

patent aanvragen internationaal

Deze internationale procedure is ook een goede optie indien u de toekenning in de verschillende landen waar u bescherming wenst pas na een eerste toetsing wenst aan te vatten. Zulke toetsing laat ook toe de verschillende nationale procedures nadien te harmoniseren door gepaste wijzigingen aan uw octrooiaanvraag aan te brengen.

Indien u meer inlichtingen wenst over patenten aanvragen, prioriteit of kosten spreiden om Europese of internationale bescherming van uw innovatie te krijgen, staat ons team voor u klaar om u professioneel te begeleiden, contacteer ons.

Back to top