Procedure merkregistratie

1

Voorbereiding, indiening, onderzoek en publicatie

Voor de indiening kan uitgevoerd worden, verzamelen we eerst al de nodige gegevens; wie de eigenaar is, het merk op zich, en voor welke producten en/of diensten het gebruikt gaat worden. Alle producten en diensten zijn opgedeeld in 45 klassen. Voor de indiening van een merk met één klasse geldt een vast tarief. Per bijkomende klasse wordt een toeslag aangerekend. Bij de indiening wordt een indieningsdatum en -nummer toegewezen. Het is vanaf deze datum dat de beschermingstermijn van 10 jaar zal gelden.

In de volgende fase wordt door het officieel bureau een onderzoek uitgevoerd om na te gaan of het merk aan alle voorwaarden voldoet. Wanneer er geen grond voor weigering wordt gevonden, zal het merk worden gepubliceerd. Tot twee maanden na publicatie kunnen derden bezwaar aantekenen tegen de inschrijving van het gedeponeerde merk. Voor Europese merken kan dit tot 3 maanden na de eerste dag volgend op de maand van publicatie.

2

Registratie

Wanneer geen oppositie wordt ingediend, wordt het merk ingeschreven in het register. Het inschrijvingsbewijs wordt opgemaakt. Vanaf de registratiedatum ben je houder van de merkregistratie en kan je je rechten uitoefenen. 

Weet je graag hoe wij jouw merk registreren?

Back to top