Wat je moet weten over het Europees Eenheidsoctrooi (UP) en het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC)

In het voorjaar van 2023 staat de langverwachte verandering in het Europese octrooisysteem op de planning. Het gaat over de invoering van een Europees Eenheidsoctrooi (UP) en de oprichting van het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC). We gaan dieper in op wat deze verandering inhoudt voor de houders van Europese octrooien. 

Veelgebruikte begrippen rond het UP en UPC

Voor we dieper ingaan op wat de verandering betekent, zetten we de veelgebruikte begrippen omtrent het Europees Eenheidsoctrooi (UP) en het Europees Octrooigerecht even op een rijtje. 

Begrippen UP & UPC _ 2

Het nieuwe Europese Octrooisysteem: wat verandert er?

De belangrijkste veranderingen zijn:

(1) de invoering van een Europees octrooi met eenheidswerking, of dus van het Europees Eenheidsoctrooi (UP),

(2) de oprichting van een nieuw gerecht, het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC).

Verandering 1: Europees Eenheidsoctrooi (UP)

Wat is het Europees Eenheidsoctrooi (UP)?

Begrip UP

Een Europees Eenheidsoctrooi (UP) is automatisch geldig in alle aangesloten lidstaten. Er is na de toekenning van een Europese octrooiaanvraag niet langer een validatie nodig voor ieder land afzonderlijk. Na het verkrijgen van een Europees octrooi, heb je als octrooihouder een maand de tijd om hiervoor de eenheidswerking (UP) aan te vragen. Let wel, wil je bescherming in de lidstaten die zich niet aansloten, dan zal je in die landen de validatie van het Europees octrooi (EP) afzonderlijk kunnen aanvragen zoals dat nu reeds gebeurt. 

Wat verandert er door het Europees Eenheidsoctrooi (UP)?

Kies je voor een traditioneel Europees octrooi (EP), dan gebeurt de validatie land per land van zodra de Europese octrooiaanvraag wordt toegekend. Hiervoor geldt de procedure zoals die nu gekend is.

Bij de inwerkingtreding van het Europees Eenheidsoctrooi (UP) wordt er een transitieperiode (de tweede fase) voorzien waarin je bij toekenning van een Europees octrooi de keuze hebt tussen een Europees Eenheidsoctrooi (UP) en een traditioneel Europees octrooi (EP). Deze transitieperiode zal 7 tot 14 jaar duren. 

Vragen over een Europese octrooiaanvraag? 

Verandering 2: Eengemaakt Octrooigerecht (UPC)

Wat is het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC)?

Begrip UPC

Het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC) kan door middel van één procedure een Europees  Eenheidsoctrooi (UP) of een traditioneel Europees octrooi nietig verklaren in alle aangesloten landen. Ook een inbreuk op een Europees Eenheidsoctrooi (UP) of een traditioneel Europees octrooi kan in de aangesloten landen met slechts één procedure voor het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC) behandeld worden waarbij de uitkomst eveneens geldig is in alle aangesloten landen.

Voor traditionele Europese octrooien (EP) geldt de bevoegdheid van het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC) enkel wanneer de octrooihouder het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC) deze bevoegdheid niet actief weigerde, of met andere woorden niet koos voor een “opt-out”.  Voor de volledigheid geven we jou mee dat de bevoegdheid van het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC) enkel voor traditionele Europese octrooien (EP) en voor Europese eenheidsoctrooien (UP) geldt. Nationale octrooien, die rechtstreeks via een nationale procedure door nationale octrooibureaus zijn verleend, blijven buiten de bevoegdheid van het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC)

Vragen over een procedure voor het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC)?

De aangesloten lidstaten

De lidstaten van de Europese Unie die deel willen uitmaken van het nieuwe octrooisysteem moeten zich hierbij aansluiten. Momenteel omvatten de aangesloten landen 17 lidstaten, een overzicht vind je hiernaast. Andere landen van de Europese Unie kunnen zich later nog aansluiten. Het Verenigd Koninkrijk (UK) kan als gevolg van de Brexit geen deel uitmaken van het nieuwe systeem.

Kaart Aangesloten lidstaten UPC
Lijst Aangesloten lidstaten UPC

Twijfel je of een voor jou relevant land zich inmiddels aansloot bij het nieuwe systeem? Hier kan je de meest recente lijst van aangesloten lidstaten terugvinden.

Omschakelingsproces van Europees Octrooi naar Europees Eenheidsoctrooi

De omschakeling gebeurt in 3 verschillende fases. We geven een overzicht van deze fases en gaan verder in op wat de eerste fase voor houders van Europese octrooien inhoudt. 

Omschakelingsproces EP naar UP

Eerste fase: "sunrise"-periode

Wat betekent de “sunrise”-periode voor houders van Europese octrooien?

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de UPC-overeenkomst (UPCA), zal er gedurende drie maanden een “sunrise”-periode gelden. Deze periode biedt houders van Europese octrooien de mogelijkheid om af te zien van de bevoegdheid van het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC) in het UPC-rechtsgebied door de eerder genoemde “opt-out”.

Deze beslissing tot een eventuele “opt-out” is bijzonder belangrijk omdat het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC) automatisch rechtsbevoegdheid heeft op het grondgebied van de aangesloten lidstaten en dit voor alle bestaande Europese octrooien indien er niet gekozen wordt voor een “opt-out”. Wanneer je als houder van Europese octrooien kiest voor “opt-out”, hebben enkel nationale rechtbanken de bevoegdheid over het desbetreffende Europees octrooi.

Jouw strategische opties als houder van een Europees octrooi (EP)

Als octrooihouder van een traditioneel Europees octrooi (EP) kan je best een strategische overweging maken en beslissen of je jouw bestaande Europese octrooien al dan niet wenst te onttrekken aan de rechtsmacht van  het nieuwe Eengemaakt Octrooigerecht (UPC). 

Je kan voor ieder traditioneel Europees octrooi afzonderlijk uitmaken of je al dan niet beslist voor een “opt-out”. Houd hierbij steeds in het achterhoofd dat nationale octrooien, die rechtstreeks via een nationale procedure door octrooibureaus zijn verleend, niet beïnvloed worden door het nieuwe systeem. 


Voor ieder Europees octrooi heb je 3 opties

  1. geen “opt-out” voor de invoering van het Eengemaakt octrooigerecht  (UPC);
  2. “opt-out” in de loop van de “sunrise”-periode;
  3. “opt-out” na de “sunrise”-periode, op voorwaarde dat er geen procedure met betrekking tot het betreffende traditionele Europese octrooi gestart is bij het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC). 

Voor de meerderheid van de houders van Europese octrooien is het kiezen voor een “opt-out” gedurende de “sunrise”-periode een goede keuze. Toch beoordeelt iedere houder van een Europees octrooi dit het best met de juiste achtergrondkennis om zo een individuele en onderbouwde keuze te maken.

Het advies van Bureau M.F.J. Bockstael

Bureau M.F.J. Bockstael adviseert haar klanten over het algemeen aan om zijn bestaande portefeuilles van Europese octrooien te evalueren om zo voor ieder octrooi afzonderlijk te bepalen of het al dan niet onttrokken moet worden aan de bevoegdheid van het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC) door een “opt-out”.

Bureau M.F.J. Bockstael neemt als octrooibureau de nodige stappen voor jou. 

Back to top