Als uw jarenlange adviseur inzake intellectueel recht, streeft Bureau M.F.J. Bockstael naar een zo volledig mogelijke dienstverlening op adviserend en uitvoerend vlak.

Zo volgen wij dan ook de ontwikkelingen in andere IP-gerelateerde materie op, zoals funding en subsidies, welke in direct verband staan met intellectueel recht en zo een economisch voordeel kan opleveren.  

De overheid geeft meer en meer subsidies, ook op IP vlak, waardoor het alsmaar noodzakelijker is om hierin correct geadviseerd en begeleid te worden.

Daarom heeft Bureau M.F.J. Bockstael een samenwerking op touw gezet met subsidieadviseur Patrick Van Gelder van STEPPENWOLF. Een wisselwerking waarbij onze cliënten een optimale dienstverlening aangeboden krijgen.

samenwerking tussen patent bureau en subsidie bureau

Bureau M.F.J. Bockstael heeft reeds meer dan 500 ondernemingen advies gegeven over de fiscale maatregelen of innovatieaftrek. Samen met een fiscale adviseur wordt dit op punt gezet. Hieronder krijgen wij een zicht op: Wat is innovatieaftrek? De regering Michel heeft het licht op groen gezet voor de invoering van fiscale maatregelen die innovatie ondersteunen door middel van een gedeeltelijke vrijstelling van de belasting op de specifieke winsten. De bedoelde winsten komen van innovaties die kunnen beschermd worden door het aanvragen van octrooien. De meeropbrengst van beschermde innovaties zorgen voor een aftrek van de vennootschapsbeslasting.

innovatie patent ondersteuning

Centraal in de fiscale gunstmaatregelen (wet van 9/02/2017) voor octrooien staat dat de overheid een aantrekkelijk klimaat wil creëren voor onderzoek en ontwikkeling (de Innovatie Aftrek). Deze wetgeving rond de Innovatie Aftrek vloeit voort uit de OESO Beps-regeling van 2015 (Modified Nexus approach).

Daarnaast is de regeling inzake octrooiaftrek van 2007 afgeschaft ten voordele van de Innovatie Aftrek.

Voor octrooien aangevraagd voor 1 juli 2016 is er in de wet een overgangsperiode voorzien tot 1 juli 2021.